Fri programvarepris gikk til eZ systems

Fri programvarepris gikk til eZ systems

Selskapet fikk prisen for utviklingen av publiseringssystemet eZ publish CMS. Prisen er på 30.000 kroner, og ble delt ut av Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo.

Juryens offisielle begrunnelse lyder som følger: "Med eZ publish CMS, har eZ systems vist i praksis at fri programvare, åpne standarder og GPL produktlisensiering kan fungere som basis for vellykkede kommersielle foretak i Norge.

Som et av flere norske programvareselskap med internasjonal kundegruppe, har eZ systems demonstrert hvordan man danner et aktivt, levende og fungerende nettsamfunn rundt sitt produkt. Bedriften har valgt å aktivt presentere seg som et norsk selskap og som et firma som bruker åpen kildekode som grunnlag for kjernevirksomheten. I tillegg er produktet deres funksjonsrikt, teknisk avansert og lettbetjent".

Grunnlag for nettsteder

eZ systems AS ble opprettet i 1999 og er et IT-kompetansesenter innen produkter basert på fri programvare.

Hovedproduktet eZ publish blir gitt ut under GPL-lisens, og regnes dermed som fri programvare. eZ publish brukes i dag verden over som grunnlag for mange typer nettsteder. Det har funksjonalitet for bedriftsløsninger, hjemmesider, nettbutikker, portaler, intranett og ekstranet.

Begrepet fri programvare stammer fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) på 80-tallet. Forskere fant de strenge lisensavtalene på produsenteid programvare såpass begrensende i sitt vanlige arbeid at de bestemte seg for å skrive sine egne programmer hvor brukere fikk større frihet.

Øke oppmerksomheten

Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med full frihet til å endre og viderekopiere programvaren så lenge man tillater andre de samme frihetene.

Dette innebærer at viktige detaljer kan granskes og problemer kan oppdages og løses av flere ved bruk av fagfellevurdering (fra eng. "peer review"). Statlige institusjoner i flere land krever nå bruk av åpne standarder og fri programvare: Folket skal ikke trenge kjøpe seg tilgang til offentlig informasjon.

GPL-lisensen er den mest utbredte lisensen innen fri programvare, og sørger for å sikre at alle kan benytte seg av programvaren, samt å lære seg hvordan den fungerer og bidra med å forbedre den.

Norwegian Unix User Group og Høgskolen i Oslo har begge vært med på å bidra til fri programvare-miljøet.

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats.

I år var det 17 nominerte kandidater, og prisen ble overrakt av Mark Shuttleworth, kjent i fri programvare-miljøet som grunnleggeren av Ubuntu Linux og ellers som første afrikaner i verdensrommet.

Har lykkes

- Utviklerne av Fri programvare er langt fremme på verdensbasis både når det gjelder nytenkning og anvendelse av ny teknologi. Årets vinner, eZ systems, er et godt eksempel på dette. eZ systems har satt sammen noe av det beste som finnes av fri programvare til et godt integrert hele. Nybegynnervennligheten har vært i fokus, og de har både lykkes med å lage et godt produkt, og å få det markedsført ut til brukergrupper som ellers sjeldent ville brukt programmer med brukervennlige lisenser, sier NUUGs formann Petter Reinholdtsen.