Fri tilgang til forskning

Frie og gratis fagtidsskrifter har fått sin egen katalog.

Frie og gratis fagtidsskrifter har fått sin egen katalog - Doaj - som er styrt fra Sverige. Fagtidsskrifter er blitt en stor kostnad for biblioteker verden over.

Særlig de elektroniske artikkelbasene som gir tilgang til flere tidsskrifter, kan ha svært stive prislapper.

En ny katalog, Doaj, åpnet sist uke. Bak katalogen står Lund universitetsbibliotek, som selv betaler omkring 25 millioner årlig i tidsskriftabonnementer.

Målet for Directory of Open Access Journals er ifølge nettstedet å øke synligheten og lette bruken av fritt tilgjengelige vitenskapelige og akademiske tidsskrifter - og gjennom dette å gi dem flere lesere og større gjennomslagskraft, skriver kulturnett.no.