Frir til kvinner

Frir til kvinner

Kvinner er oftere tidlig ute med å kjøpe avansert elektronikk. Det vil Hewlett-Packard og Expert gjøre butikk på.
HP setter nå økt fokus mot kvinner. Sammen med Expert vil de endre holdningen i bransjen.

-- Dette har vært en mannsdominert bransje over lengre tid. Dette må vi få gjort noe med, sier Trond Bentestuen hos Expert.

Han peker på at den allmenne oppfatningen er at det er menn som har vært mest opptatt av de nye produktene og teknologiene.

HP og Expert er nå i gang med et større prosjekt som går ut på å finne ut hvem som kjøper avansert forbrukerelektronikk og hjemmeunderholdning tidlig. Ved å identifisere disse håper man å lettere kunne tilpasse produkter og reklame til gruppen. Dette gjør de selvfølgelig for å kunne selge mer.

- Det som overrasker oss mest er at over en tredel av gruppen innovatører og tidlige brukere er kvinner, forklarer markedskommunikasjonsansvarlig Benedicte Christensen i HP.

Gjennomsnittalderen for denne gruppen er også høyere enn hva man har trodd tidligere. Faktisk er den så høy som 35,7 år.

- Det betyr også at de er i en familiesituasjon. Og som de fleste beslutninger i hjemmet, ser vi nå at kvinnene har en økt innflytelse på alle kjøp, sier Christensen.

Ikke bare design

Design er på full vei inn i de fleste bransjer ) også databransjen hvor mye av maskinvaren er på vei til stuen når det gjelder lyd, bilde og hjemmeunderholdning. Men det er for enkelt å si at maskinvareprodusentene kun legger til god design for å få kvinner til å kjøpe produktene.

- Både menn og kvinner er opptatt av design. Men vi ser av undersøkelsen av kvinner i større grad er opptatt av hva teknologien kan gjøre for deg ) ikke nødvendigvis så mye hvordan den fungerer, forklarer Christensen.

Likevel har design nå fått en større rolle i når det gjelder lyd og bilde hjemme. Poenget er at det tradisjonelle hjemmekontoret er i ferd med å forsvinne ettersom maskinene begynner å bli bærbare og oppkoblingen trådløs. Samtidig gir også de nye plasmaskjermene større muligheter til å få bruke fjernsynet som dataskjerm.

Spydspiss

- Vi må faktisk gjøre noe. Vi kan ikke se på at kvinner ikke blir tatt alvorlig. De utgjør faktisk over en tredel av en så viktig kundegruppe, sier Bentesuen fra Expert.

I tiden fremover vil både butikker og ulikt materiell fra kjeden blir mer rettet mot damer.

- Vi er ennå ikke ferdig med prosjektet og det er for tidlig å si hva konkret vi kommer til å gjøre. Men noen ting er allerede klart. I de nyeste butikkene har vi ryddet og gjort ting mer oversiktlig, samtidig som fargene i butikken er frisket opp, forteller Bentestuen.

- Jeg vil faktisk gå så langt som å si at vi er en spydspiss i bransjen på dette, leger han til.