Friske milliarder i Oracle-kassen

Friske milliarder i Oracle-kassen

Oracle melder om 36 prosent vekst i bunnlinjen i fjerde kvartal. For året under ett ble resultatveksten nærmere 40 prosent.

Oracle har lagt frem års- og kvartalsregnskap.

Selskapet avsluttet sitt fjerde kvartal den 31. mai, en periode som viser samlede driftsinntekter på 10,8 milliarder dollar etter en vekst på 13 prosent i forhold til tilsvarende periode ett år tidligere.

Oracles bunnlinje viste et nettoresultat på 3,2 milliarder dollar i fjerde kvartal, noe som tilsvarer en økning på 36 prosent over fjoråret.

Selger flere programvarelisenser

Salget av nye programvarelisenser økte med 19 prosent til 3,7 milliarder dollar i kvartalet, mens selskapet samtidig registrerte et fall i salget av maskinvaresystemer på seks prosent til 1,2 milliarder dollar.

Årstallene viser samlede driftsinntekter på 35,6 milliarder dollar, 33 prosent mer enn i foregående regnskapsår. Det ga en bunnlinje på 8,5 milliarder dollar, også dette en god del mer enn året før. Sistnevnte økte med 39 prosent i forhold til fjorjåret.

Inn i maskinvarebransjen

Oracle la drøyt 50 milliarder kroner på bordet for Sun Microsystems i april 2009, og kastet seg dermed på maskinvarebølgen.