Friskmelder mobiltelefonen

Friskmelder mobiltelefonen

Basestasjoner for gsm forstyrrer ikke medisinsk-teknisk utstyr, viser ny kartlegging i regi av Rikshospitalet. Nå testes wlan.
Det nye Rikshospitalet har hatt lav mobildekning fordi Telenor, av frykt for innvirkning på følsomt utstyr, ikke har villet satse på utbygging av gsm-nettet på sykehusets område.

Etter en omfattende kartlegging i vinter konkluderer Rikshospitalets medisinsk-tekniske avdeling nå med at mobilnettet trygt kan bygges ut uten at det vil virke inn på det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset. Flere basestasjoner på sykehusområdet vil ikke ha uheldig innvirkning på utstyret, viser undersøkelsen.

Intern service (ISE) på Rikshospitalet har vedtatt å bygge ut mobiltelefondekningen på sykehuset.

I samarbeid med Telenor blir det satt opp nye antennesystemer i de tre lysgårdene og i teknisk sentral. Dette vil fra september gi en kraftig forbedring av mobildekningen på sykehuset, skriver Rikshospitalet i en pressemelding. Netcom dekker idag sykehusområdet med utvendige antenner og har ikke planer om å installere innendørs basestasjoner. Dekningssjef Anne Solveig Olstad har ikke mottatt nevneverdig med klager fra folk som ferdes på Rikshospitalet.

Olstad konstaterer imidlertid at stadig flere europeiske sykehus tillater mobiltelefoner fordi moderne medisinsk utstyr uansett ikke påvirkes av radiosignalene. Men fortsatt har sykehusene et stykke vei å gå før mobiltelefoner blir allment akseptert.

-- Det finnes eksempler på at sykehus-ansatte bruker gsm-løsninger ala trådløs bedrift , mens pasienter og besøkende ikke får bruke mobiltelefon. Det finner jeg litt pussig, sier Olstad i en kommentar.

Medisinsk-teknisk avdeling på Rikshospitalet kjører i samarbeid med it-avdelingen på sykehuset også flere prosjekter som involverer trådløse nettverk (wlan).

-- Heller ikke her har testene avdekket alvorlig elektromagnetisk støy, sier Øystein Jensen, avdelingssjef ved medisinsk-teknisk avdeling.