Frister kinesere med mobil-video

Om seks måneder har kineserne gått forbi Vest-Europa i mobilbruk. Et lite firma i Sandefjord griper sjansen og har nå fått 280 millioner kinesere som potensielle kunder.
Tremanns bedriften Zapdance bryr seg ikke særlig om å lansere sine mobil-tjenester på det norske markedet. For selv om de nordiske landene er langt fremme på mobilbruk, er landene i Asia i ferd med å passere oss. Derfor åpner de nå kontorer i Kina, landet der utviklingen og veksten for øyeblikket er aller størst.

-- Vi regner med at det tar bare tre til seks måneder før Kina har passert Vest-Europa på bruk av avanserte mobile tjenester, sier daglig leder Henning Romero i Zapdance.

Det er tjenester som videoanimasjon og chatting som brukerne vil ha. En videoanimasjon kan være en melding til en venn der han får både lyd og et animert bilde av deg. Dette er tjenester som vil overta mye av dagens tradisjonelle tekstmeldinger, mener Romero.

Høyt volum

Zapdance skal nå ansatte rundt 10 personer som skal jobbe i Kina. Hovedgrunnen er at de sammen med et kinesisk investorselskap har fått avtale med to av Kinas største mobiloperatører, China Mobile og China Unicom. Det sikrer Zapdance tilgang til 280 millioner mobilbrukere.

Zapdance lager og tester ut sine produkter i Norge. Men de foretrekker å høste i markeder der volumet er mye større.

-- Konkurransen i Norge er hard. Jeg ser ikke nytten av å sloss med små marginer på lite volum i Norge, når vi kan lansere våre tjenester like enkelt i land som Kina, som har er et mye større marked, sier Romero.

Store prisforskjeller

Prisene på tjenestene er også helt annerledes i Kina. I Norge lanseres nye mobiltjenester til en relativt høy pris. Når etterspørselen tar seg opp, settes prisen ned. Eksempel på dette er priser på tekstmeldinger og bildemeldinger som i Norge var mye dyrere før.

I Kina er det mer normal økonomisk teori som gjelder. Lav etterspørsel gir lav pris. Når etterspørselen tiltar, øker også prisen.

Derfor lanserer Zapdance sine nye videoanimasjoner til en relativt lav pris. Mellom 1,60 og 3,20 kroner må brukerne betale for en slik tjeneste i Kina. Til sammenligning må norske brukere betale hele 20 kroner for en videoanimasjon når denne tjenesten lanseres i Norge i disse dager.

-- Her hjemme i Norge er det et lite marked, men høy kjøpekraft. Da kan vi forsvare en høyere pris. I Kina er det stikk motsatt. Men til gjengjeld så skal du ikke ha en så stor del av markedet før du tjener penger, sier Romero.

Optimistisk

Men for å kunne sende og motta en videoanimasjon på mobiltelefonen er du avhengig av å ha en telefon som kan motta bildemeldinger (mms-telefon). Romero regner med at rundt 15 prosent av markedet i Kina har slike telefoner. De øvrige kan sende slike meldinger via epost.

-- Som et minimum tror jeg vi vil nå et volum på mellom 500.000 og én million videoanimasjons-meldinger i år. Men oppsiden er mye større enn dette, sier Romero.

Fordelen for Zapdance er at driftskostnadene ikke øker jevnt med økningen i salget.

-- Vi har samme kostnad om vi leverer én eller 100 millioner video-animasjoner, sier Romero.

Finansieringen av satsningen i Kina og utrullingen av de nye mobile tjenestene, innebærer at Zapdance må skaffe mellom fem og ti millioner kroner.

Pengene prøver de å få på plass i disse dager og de er i kontakt med flere investorer. Romero regner med at emisjonen er på plass før september.