Frister med filsystem

Infinitestorage er Silicon Graphics forsøk på å kapre lagringskunder. Lagringssystemene er ikke bedre enn andres, men filsystemet er overlegent for krevende applikasjoner, hevder SGI.
-- Vi er den hemmeligste lagringsleverandøren i markedet. Det andre snakker om har vi erfaring med. Vi har hatt programvare for hierarkisk lagring i ti år. Det fikk vi med oppkjøpet av Cray, forklarer Henrik Sauleda, salgsingeniør i SGI.

Silicon Graphics, SGI, er først og fremst kjent for grafikk, men også tungregning, siden det er en viktig forutsetning for den mest avanserte grafiske fremstillingen. Norges største datamaskin på NTNU er levert av SGI. Men siden tungregning krever store datamengder, har SGI levert mye lagring til sine kunder.

Flere med samme

Tidligere kunne SGI bare levere lagringssystemer for egne datamaskiner, men nå er de tilpasset alle kunder. Det er SGI Infinitestorage som skal tilbys konkurrentenes datamaskiner, som et bedre alternativ for visse typer data.

Infinitestorage er tilpasset forskjellige typer lagringsnett. Tre forskjellige modeller tilbys. NAS2000 er for nettverkstilkobling basert på IP-protokollen, SAN2000 og SAN3000 er for lagringsnett med Fibre Channel som protokoll.

Lagringssystemene er et resultat av et tett samarbeid med LSI Logic som har utviklet seg fra å være en spesialist på elektronikk, til å bli den mest benyttete underleverandøren på lagringssystemer.

Både IBM og Storagetek markedsfører LSI Logics lagringssystemer i forskjellige tilpasninger. Lagringsspesialisten Proact er en av de betydelige leverandørene på LSI Logic i Norden.

Tidligere benyttet SGI lagringssystemer fra EMC. Deres Clariion er eksempelvis installert hos seismikkspesialisten PGS. Også Hitachi Data Systems, HDS, er blitt en viktig samarbeidspartner. HDS og SGI samarbeider på å få SGIs avanserte filsystem til å virke på andre maskiner.

Ingen begrensninger

Filsystemet betegnes CXFS, Clustered Extended File System. Det benytter 64 bit og har dermed ingen praktiske grenser for størrelsen på filer og den totale lagringskapasiteten. 64 bit adresserer 16 Exabyte som tilsvarer 16 millioner Terabyte.

CXFS karakteriseres ved evnen til å spre data over flere lagringssystemer. Selv hevder SGI at de har 70 TB med data i ett enkelt filsystem og mer enn en Petabyte med data under felles administrasjon i et datasenter.

-- Vi kan ha filer på 8 TB. Vårt filsystem er perfekt for filmindustrien som typisk generer 1 TB med data om dagen, hevder Henrik Sauleda.

I Norge er det typisk oljeindustrien og helse som er satsningsområder for SGI. I andre land er det dataintensiv virksomhet som energi, forsvar, media, meteorologi, produksjon og vitenskap.

Skal de dataintensive virksomhetene tro på SGI må de bevise at de kan. Derfor fremhever SGI at de makter å overføre data med en kapasitet på 12 GB per sekund, 10 TB per time i sikkerhetskopiering og 7,9 TB per time i gjenskaping av data.

Hierarkisk dataflyt

Grunnlaget for overføringskapasiteten er SGIs DMF, Data Migration Facility som er mer enn ti år. Programvaren flytter data fra høyhastighets lagring til rimeligere lagring og deretter ut på magnetbånd. Regelverket baseres på alder, størrelse og type fil.

Et typisk eksempel er at en fil flyttes til et rimeligere lagringssystem hvis den ikke har vært brukt på syv dager. Deretter flyttes filen videre til bånd i et bibliotek om den ikke har vært brukt på et år. Bånd som ikke har vært brukt på over to år, fjernes fra magnetbåndbiblioteket til et arkiv.

Filer på bånd som har vært brukt de seneste syv dagene, flyttes til det rimeligste lagringssystemet. Deretter flyttes dataene videre til det raskeste lagringssystemet hvis de har vært benyttet de seneste 24 timene.

Ip-nett

For å støtte opp om denne hierarkiske lagringsstrategien har SGI introdusert de tre nye lagringsløsningene i Infintestorage. Ideen er å håndtere både filer og blokkdata på lagringsnett og ip-nett uten å måtte flytte filer eller blokker over lokalnettet.

Det gjøres ved å benytte to tjenestemaskiner med Metadata i lagringskabinettet med SAN-tilkobling. Selve lagringssystemet er SGIs TP9500 eller det nye TP9300. Også andre lagringssystemer kan tilbys som TP9100, TP900 og det utskiftbare vibrasjonsdempede Talon fra Ciprico.

For å få til løsninger på tvers av lagringssystemene og tjenestemaskinene har SGI et samarbeid Appiq. Hensikten er å maksimalisere ytelsen, tilgjengeligheten og utnyttelsesgraden.

Infinitestorage kan tilkobles maskiner med IMBs AIX, Linux 32 og 64 bit, Microsoft NT og Windows 2000, SGI IRIX og Sun Solaris. Senere i år kommer Windows XP og Mac OS X. Hewlett-Packard og de seneste versjonene av Windows synes å mangle.

Mens selve lagringssystemet TP9300 makter 112 platelagre med 16 TB som maksimal kapasitet, vil kombinasjonen av ti slike gi SAN 2000 en maksimal kapasitet på 165 TB. TP9500 håndterer 224 platelagre.