Frister med stipender

Frister med stipender

Bedriftene tyr stadig oftere til stipend- og traineeordninger for å lokke til seg søkere. Nå er det arbeidstakerne som stiller krav og ikke omvendt.
Kampen om flinke it-kandidater er intens. Laber rekruttering til it-studier gir hardere konkurranse om arbeidstakerne. Stadig flere arbeidgivere benytter derfor trainee- og stipendordninger for å lokke til seg nyutdannede studenter på jobbsøk.

Stiller sterkere

-- Fenomenet er på full fart inn i bransjen, etter en dødtid to-tre år. Faktisk diskuterer vi i disse dager om dette er noe alle bedrifter bør kunne tilby, sier generalsekretær i Ikt-Norge, Per Morten Hoff.

-- Betyr det at arbeidstakere må lokkes inn i bedriftene?

--Som situasjonen på it-markedet har artet seg, er det ingen tvil om at bedriftene stiller sterkere hvis de kan friste med goder i form av blant annet stipend. Så laber som søkermassen er i dag, kan vi ikke legge skjul på jobbsøkere stiller større krav til arbeidsgiver, fortsetter Hoff. Han mener det er svært positivt at firmaene nå viser større vilje når det gjelder å rekruttere nyutdannede og lær dem de opp i form av traineeprogrammer.

-- Det er blant annet med på å sikre at ikke alle søknadene går til større selskaper som Orkla, Schibsted og Storebrand, sier han.

Vinn-vinn

Microsoft er blant firmaene som benytter seg av trainee- og stipendordninger. Selskapet er i følge HR-direktør Bjørn Hopeland inne i en kraftig omstruktureringsperiode, når det gjelder å rette fokus mot yngre søkere.

-- Vi benytter utviklingsmuligheter som et gode i vårt rekrutteringsarbeid, sier Hopeland.

Med full fokus på nyutdannede talenter, satser Microsoft på å rekruttere unge, dyktige hoder gjennom traineeprogram, samt stipend til de som ønsker seg videreutdanning. Ved sistnevnte binder arbeidstaker seg til firmaet i minst ett år. Slikt bidrar til å få ned gjennomsnittsalderen.

-- Tilbudene medfører ingen større utgifter for oss. Vi tjener snarere på det. Situasjonen blir vinn-vinn. Mens gjennomsnittsalderen i Microsoft var 25 for ti år siden, er den ti år høyere blant våre 150 ansatte i dag, sier Hopeland.

Krever mer

I dag har Microsoft åtte personer i traineestillinger. I tillegg er fem er på stipendprogram. Firmaet tilbyr imidlertid ikke stipend for å "kjøpe" seg studenter som ikke har avsluttet studiet.

Hopeland legger likevel ikke skjul på at arbeidsøkerne er blitt tøffere til å fohandle, rett og slett fordi de er attraktive for flere firmaer.

-- Men at folket er blitt mer risikovillige er utviklende for begge parter. Dessuten krever det mer av bedriftene som ansetter. Vi anser våre ordninger som en investering i firmaets framtid, sier Hopeland.

Fortsatt bekymret

Leder i Abelia, landsforeningen for it-næringen, Paul Chaffey, har tidligere oppfordret næringskomiteen til å styrke bevilgningen til forskningsbasert innovasjon i bedriftene. Når mener han stipendordning og traineeprogram er noe som bør prioriteres i større grad.

-- Vi er fortsatt skremt over at tilgangen på arbeidskraft er så lav som den er. Flere bør ty til elementer som trainee og stipend.

-- Hvilke selskaper benytter tilbyr stipend og traineeprogram idag?

-- De store, mest kjente selskapene, blant andre stiller Statoil, Accenture, Telenor og Siemens sterkt i forhold til ordningen. Enkelte benytter godene, også til å sikre seg studenter mens de fortsatt er på studiet, sier Chaffey.

Han imidlertid at behovet for å lokke til seg nyutdannede ved å investere i de ansatte, ikke er noe mindre i små bedrifter, selv med mindre rammer økonomisk.

-- Vi var nok litt for positive til it-markedet for et halvt år siden. Trenden har snudd seg igjen. Rekrutteringen til studiene er laber og utsiktene fortsatt tvilsomme. Bedriftene bør derfor bruke tid og penger på de nyansatte. Det er en investering for selskapets fremtid, sier Chaffey.