Fristet av en markedsleder

Fristet av en markedsleder

Salgskonsulent Bjørn K. Nilssens største utfordring i Citrix Systems blir å få bedriftene til å se at Citrix er mer enn en plattform.
Bjørn K. Nilssen har 13 års erfaring fra it-bransjen, stort sett innen maskinvare. Nå er programvare i fokus for den selvlærte salgskonsulenten.

-- Hvorfor skiftet du jobb?

-- Punkt en er at Citrix er en veldig attraktiv bedrift som har et godt navn i markedet, og jeg hadde lyst til å jobbe med et produkt som er markedsledende. Jeg har veldig tro på løsninger innenfor det Citrix leverer.

-- Hva er det beste/verste med å skifte jobb?

-- Det verste, hvis man kan si det verste, er forandringen. Man skal lære mye nytt på relativt kort tid, samtidig som det forventes at du er oppe og går nesten med en gang. Det beste er at dette er helt nytt. Det er ny kunnskap, jeg har skiftet bransje fra maskinvare til programvare, og får lære noe nytt og utvikle meg.

-- Din største utfordring i ny jobb?

-- Det blir å få gehør for at bedriftene skal tenke annerledes med hensyn til det å få tilgang på informasjon. Citrix er ikke bare en plattform.

-- Hvis du kunne valgt helt på nytt en ny bransje/karriere/utdanning. Hva og hvor ville du vært?

-- Da skulle jeg ha blitt håndverker. Det er en helt annen måte å jobbe på, og det er stress på andre måter enn det jeg er vant til.