Frokost om elæring

Eforum Norge har månedlige temafrokoster.

Denne uken er det elæring som står på agendaen. Frokosten er åpen for deltakere i forumet, og de som vurderer å bli deltakere.

Kari Strømme fra IBM er hovedinnleder, og hennes innlegg er basert på erfaringer fra IBMs norske kundeprosjekter gjennom tre år, der Strømme har jobbet med strukturering og implementering av læringsprosesser.