Frykter økt overvåkning

Elektronisk Forpost Norge er bekymret for økende personovervåkning.
For kort tid siden foreslo EU-kommisjonen et nytt lovforslag som gikk ut på at alle teleoperatører skal pålegges å lagre sine kunders elektroniske spor i minimum ett år. Dette skal ifølge kommisjonen være et effektivt verktøy for å bekjempe terrorisme.

Selv om forslaget ble nedstemt i første runde, er EFN svært bekymret over utviklingen. Knut Yrvin, styremedlem i EFN, tror at uskyldige borgere vil kunne bli mistenkt grunnet uunngåelige feil i tele- og datasystemer.

Stor forskjell

- Motivasjonen for å overvåke er stor her til lands. Men tiltakene som anbefales i dette lovforslaget står ikke i forhold til de negative konsekvensene overvåkning fører med seg, sier Yrvin.

Organisasjonen mener at det er en stor forskjell på å kontrollere mistenkte personer, og det å overvåke alle borgeres elektroniske bevegelser.

- Dette dreier seg i første rekke om menneskesyn. Har man virkelig så stor mistillit til menneskeheten at man må overvåke alle hele tiden? spør styremedlem Per Inge Østmoen.