Frykter regulering av ip-telefoni

Leverandører ber amerikanske myndigheter gå foran med et godt eksempel og ikke regulere ip-basert telefoni.
- USA kan være med på å øke veksten innen ip-telefoni gjennom å vise resten av verden at begrenset regulering er mest hensiktsmessig, sa utstyr- og tjenesteleverandører på en konferanse i Washington sist uke.

Konferansen var arrangert av US Federal Communications Commission (FCC), tilsvarende vårt Post- og teletilsyn. De amerikanske regulatørene fikk klar beskjed om at europeiske og andre lands myndigheter har en tendens til å følge FCCs eksempel. FCCs beslutninger kan dermed bli avgjørende for ip-regelverket i resten av verden.

Fortsatt er de fleste teleregulatørene i villrede om hvordan ip-telefoni skal reguleres. Tradisjonell telefoni har vært, og er, strengt regulert. Datatrafikk slipper billigere unna. Spørsmålet regulatørene må besvare er om prinsippene fra telefoni eller data skal følges når hybriden ip-telefoni skal reguleres.

Leverandørene som representerte industrien på FCC-konferansen var samstemte i at minst mulig regulering gir størst vekst. Men med en gang detaljer kom på banen, sprakk idyllen.

En av problemstillingene som skapte debatt, er om kabel-tv selskapene og andre netteiere skal kunne prioritere egne telefonipakker i sine nett. Enkelte av leverandørene mente at slik forskjellsbehandling må forbys, mens andre hevdet at markedet vil ordne opp.

Vent og se

Også i Norge er Post- og teletilsynet (PT) i tvil om hvordan ip-telefoni skal reguleres. I utgangspunktet følger de norske regulatørene et prinsipp om at regelverket skal være såkalt teknologinøytralt. Det betyr i at ip-telefoni skal reguleres som tradisjonell telefoni. Men PT har tidligere også indikert at etaten er avventende til hvordan reguleringen av ip-telefoni vil bli i praksis.

Men "vent og se" kan være nesten like ille som streng regulering, hevder industrien.

- Regulatorisk usikkerhet er en stor barriere for ip-telefoni, sa Neller Verderame, ansvarlig for myndighetskontakt i British Telecom Americas, ifølge IDG News.