Frykter tapping av sensitive helsedata

Datatilsynet frykter misbruk av dine helsedata i det nye helseregisteret.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å etablere et sentralt helseregister for formidling av elektroniske resepter.

Departementet mener at de elektroniske reseptene bør samles i én sentral database dersom de skal være tilgjengelig fra alle apoteker.

Datatilsynet er skeptisk til forslaget.

- Et sentralt register er antakelig den enkleste måten å gjøre opplysninger tilgjengelig på for et stort antall personer, men en slik "tilrettelagt spredning" er en betydelig risiko for personvernet, sier Sverre Engelschiøn, seniorrådgiver i Datatilsynet.

– Erfaringen tilsier at når man har tilgang til sensitive opplysninger om naboer, venner og bekjente vil det fort kunne bli for fristende for enkelte, sier Engelschiøn.

Uklare rammer

Datatilsynet advarer derfor mot å etablere et sentralt register før man har fastlagt rammene for bruken. Tilsynet mener det er uklart hvilket antall personer som skal ha tilgang til opplysninger fra registeret.

Uten å vite om sensitive reseptopplysninger skal være tilgjengelige for anslagsvis 6.000 eller 100.000 mennesker, er det vanskelig å vurdere forslaget, skriver Datatilsynet.

I høringsuttalelsen peker Datatilsynet på at en løsningen basert på elektroniske meldinger kan gjennomføres uten at opplysningene samles i et sentralt register.

Les mer her.