Frykter Windows-kloner

Frykter Windows-kloner

Microsoft vil lisensiere ut Windows-kildekode for å innfri krav fra EU-kommmisjonen. Men selskapet er redd påleggene fra EU kan føre til at noen lager kloner av operativsystemet.

Selskapets juridiske direktør Brad Smith kaller beslutningen et "modig trekk". Microsoft har aldri før lisensiert ut kildekoden. Og det er heller ikke snakk om noen "fritt for alle"- lisensiering a la GPL-lisensen.

Programvareutviklere må betale for koden og vil ikke kunne publisere kode for å tilgjengeliggjøre den for andre. Koden som frigis på denne måten er for kommunikasjonsprotokollene til Windows Workgroup Server og Windows Desktop.

Ifølge Smith har Microsoft såvidt begynt å oppgi slik informasjon på "begge sider av Atlanterhavet". Men regulerende myndigheter vil "se alle detaljer", og det finner Smith og Microsoft det tungt å svelge, skriver New York Times.

Microsoft frykter at for mye åpenhet om tekniske spesifikasjoner skal føre til at noen utvikler kloner av Windows.

Milliardbot

I mars 2004 ila EU Microsoft en bot på rekordhøye 497 millioner euro, eller lag 4 milliarder kroner. EU krevde at selskapet lot konkurrenter få innsyn i kildekoden og at de tilbød en versjon av Windows uten medieprogramvaren Media Player.

En slik versjon er senere kommet på markedet, men uten markedsføring og angivelig latterlig lave salgstall.

Sist måned truet EU-kommisjonen med å ilegge Microsoft dagbøter på opp mot 2 millioner euro, tilbakedatert til 15. desember, for manglende innfrielse av kravet om å gi konkurenter innsyn i kildekoden.

Microsoft har anket denne beslutningen inn for Europarettens første instans, den nest høyste rettsinstansen i EU. Saken skal trolig opp i slutten av april.

Sikker i sin sak

Brad Smith sa på en pressekonferanse i Brüssel i dag at han er sikker på å vinne saken. EU hadde da allerede gjentatt sitt synspunkt, at Microsoft fortsatt ikke innfrir unionens krav.

- Microsoft oppgir ikke komplett og presis grensesnitt-informasjon slik at arbeidsgruppe-servere som ikke er fra Microsoft kan oppnå fullverdig samspill med Windows-pc-er og -servere, sa EUs talsmann, Jonathan Todd.

Todd støttet seg på at også det amerikanske justisdepartementet hevder at Microsoft ikke har overlevert teknisk informasjon som har vært etterlyst i et forlik med departementet.

- Kan klones

I desember hevdet Microsoft at EU-kommisjonen forsøker å undergrave operativsystemet Windows med stadig mer drastiske krav om teknisk innsyn, og at selskapet akter å prøve ut tiltakene i EUs lovgivning. EUs krav vil åpne for kloning av Windows, mener Micrsosoft.

Todd avviser i dag at EU har omdefinert kravene underveis i rettsstriden, og står fast på at det er kravene i dommen fra mars 2004 som EU nå krever innfridd. Han understreket at det er EU-kommisjonen, og ikke Microsoft, som har siste ord i denne saken.