Fujitsu skal oppgradere Telenor

Fujitsu skal oppgradere Telenor

Fujitsu Services skal hjelpe Telenor Teleservice med oppgradering, vedlikehold og support på selskapets systemer for telefonopplysningstjenester.

Telenor vil nemlig ha større kostnadseffektivitet for Opplysningen 1881, samt redusere de årlige driftskostnadene forbundet med disse tjenestene.

Avtalen mellom Fujitsu og Telenor gjelder for tre år og har en estimert totalverdi på over åtte millioner kroner.

Fujitsu skal stå for teknisk oppgradering av maskin- og programvare samt utskifting av en databaseapplikasjon, samt levere konsulent- support- og helpdesk-tjenester i hele avtaleperioden.

Fornyelsene og oppgraderingene støtter nåværende og fremtidige teknologiske retninger for systemene for Opplysningen 1881, og moderniseringen av teknologien vil ikke ha noen merkbar innvirkning på operatørenes daglige arbeidsrutiner eller interaksjon med systemet.