Full fres for SuperOffice

For tredje kvartal på rad legger Une Amundsen frem positive tall for SuperOffice. Hittil i år har selskapet generert et driftsresultat på 17,8 millioner kroner.
SuperOffice omsatte for 42,4 millioner kroner i tredje kvartal. I samme kvartal i fjor havnet omsetningen på 37 millioner kroner. Det gir en omsetningsvekst på 14,5 prosent.

Driftsresultatet etter alle avskrivninger (EBIT) havnet på 5,5 millioner kroner, mot minus fem millioner i tredje kvartal 2002.

Etter årets ni første måneder har selskapet oppnådd en omsetning på 140,8 millioner og et driftsresultat på 17,8 millioner kroner. Det tilsvarer en forbedring på 25,3 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

I en børsmelding opplyser selskapet at man er fornøyd med utviklingen i kvartalet. Samtlige selskaper viser vekst i omsetning og lisenssalget er på linje med fjoråret, etter å ha vist nedgang i foregående kvartal. Også vedlikeholdsinntektene viser god vekst.

Forventningene til årets siste kvartal er ifølge børsmeldingen positive, selv om selskapet fortsatt ikke ser tydelige tegn på bedring i markedet.