Full overvåkning av alle pc-er

Full overvåkning av alle pc-er

Norske Expect More starter salget av MAS, en løsning som overvåker alle handlinger på de ansattes pc-er.

Engelske 3ami og norske Expect More har inngått en distribusjonsavtale for 3amis løsning MAS (Monitoring & Audit System) i Norden.

MAS er et program som overvåker og registrerer alle utførte handlinger på alle pc-er i alle nettverk, og som i samsvar med aktuell lovgivning kan bidra til å bevise illojale handlinger eller ikke godkjente aktiviteter i form av en inngrepssikker datafil, ifølge en pressemelding.

Logger alt

MAS logger alle tastetrykk og handlinger, i alle applikasjoner, inkludert epostklienter, og gjør det mulig for ledelsen å identifisere og bevise alle tilfeller av ulovlige, ikke-godkjente eller tidsfordrivende aktiviteter som kan oppstå.

Den nye distributøren av MAS i Norge, Expect More lister opp blant annet: tyveri av datafiler, inkludert sending av epost til tredjepart, ved kopiering, utskrift eller sletting, ved lagring til cd, diskett, USB minnebrikker eller flash-kort

I tillegg overvåker programmet tyveri kopiering av programmer til personlig bruk opp/nedlasting av konfidensielle filer, programmer, pornografisk innhold eller til og med ulovlige bilder, bruk av rasistisk, ærekrenkende, mannssjåvinistisk eller fornærmende språk

Også logges det installasjon av ikke-godkjent programvare, tidssløsing som dataspill, uproduktiv bruk av epost, chatting eller bruk av lynmeldingsapplikasjoner, og bruk av fildelingstjenester

Skal forebygge

Resultatet er et system som, selv om det ikke beskytter mot sabotasje eller lekkasje, gir bedrifter en mulighet til å oppdage og respondere på uønskede eller ulovlige aktiviteter. Ved å informere potensielt uærlige ansatte i forkant av en eventuell straffbar handling, vil man forhindre store deler av en potensiell sabotasje, ifølge pressemeldingen.

Programmer som MAS genererer typisk utrop som "storebror ser deg" - men fakta støtter bruk av MAS, påstår selskapene.

I 2004 ga en undersøkelse for NHTCU (National Hi-Tech Crime Unit i England) antydninger om at mer enn 80 prosent av små og mellomstore bedrifter erfarte datakrimininalitet i 2003, og at sabotasje (53%) og datatyveri (56%) var blant de vanligste lovbruddene.

I tillegg var mer enn 1/3 av alle økonomiske bedragerier enten i helhet eller delvis begått av ansatte. Dette underbygges også av norske rapporter, og i Mørketallsundersøkelsen 2003 vises det til at kun 20 prosent av de som utsettes for datakriminalitet klarer å identifisere en gjerningsmann.

En kjemperessurs

- I en mellomstor eller stor bedrift som har interne dataeksperter, kan noen som beskyldes for illojale handlinger argumentere at en ukjent tredjepart har forfalsket loggene slik at det skal se ut som den anklagede har utført handlingene. Nå kan ikke dette lenger brukes som forsvar, siden vi beviser loggfilenes gyldighet. Dette er en kjemperessurs for ledelsen, som nå kan besvare spørsmålet: Hvordan kan jeg vite med sikkerhet hva mine medarbeidere gjør på sine pc-er, sier daglig leder Terje Rønning i Expect More.

MAS er utviklet i samarbeid med en engelsk politienhet, og benyttes i dag innenfor segmenter som er særlig opptatt av å beskytte sine data: forskning og utviking, bank og finans, juridisk, regnskapskontorer, rekrutteringsselskaper og sosiale tjenester, ifølge pressemeldingen.