Full pott for ErgoGroup

Akershus fylkeskommune skal fornye to av sine viktigste administrative it-løsninger. ErgoGroup er valgt som leverandør av begge løsningene.

ErgoGroup har etter en åpen anbudskonkurranse vunnet kontraktene med Akershus fylkeskommune om å levere nytt saksbehandlings- og arkivssystem og nytt økonomisystem og lønns- og personalsystem. Avtalene omfatter både programvare, konsulentbistand, opplæring og drift. Leveransen leveres med henholdsvis ePhorte og Agresso som programvare. ifølg en pressemelding.

Avtalen har en totalverdi på i overkant av 20 millioner kroner, inkludert 5-årig driftsavtale for økonomisystemet- og lønns- og personalsystemet.

- ErgoGroup har fremtidsrettede systemer som vil dekke fylkeskommunens behov for administrative løsninger både innen økonomi, personal og saksbehandling på en god måte. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid, sier fylkesdirektør Helga Riise.

Også Midt-Finnmark

Tre kommuner i Midt-Finnmark har gått sammen om felles løsninger for økonomi og elektronisk saksbehandling. ErgoGroup er valgt som it-leverandør av løsningene.

Midt-Finnmarks-kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger har gått sammen i Høykom prosjekt "Ávjoárre urfolkregion, tjenestedelt økonomifunksjon". Hovedmålet med prosjektet er å etablere tjenestedeling av økonomifunksjonen mellom kommunene. Hensikten er å gi en bedre og mer kosteffektiv økonomitjeneste for alle de tre kommunenes innbyggere. Det skal derfor utvikles felles modeller, etableres avtaler og teknisk infrastruktur for tjenestedeling av økonomifunksjonen.

Avtalen med ErgoGroup omfatter leveranse av Agresso økonomi, lønn og faktura-modul, ePhorte elektronisk arkiv- og saksbehandlingsløsning og eKKo innfordringssystem.

-Ved å gå sammen om felles øknonomi - og saksbehandlingsløsning kan vi utnytte kompetansen på tvers av de tre kommunene. ErgoGroup ble valgt fordi de leverer ferdigutviklede løsninger med mulighet for full integrasjon, samt at løsningene finnes i samiske versjoner, sier Kurt Maurstad, prosjektleder for Midt-Finnmark.

Avtalen har en verdi fem millioner over fem år.