Full sladd i Microsoft-kontrakt

Full sladd i Microsoft-kontrakt

Tusj-sensuren er et demokratisk problem, mener juridisk ekspert.

Offentligheten fikk innsyn i en kontrakt mellom Microsoft og Helse Nord, men nesten alt var tusjet over. - Det er viktig med åpenhet, mener Difi-direktør Hans Christian Holte.

Robert Myhre er advokat og ekspert på det juridiske rundt offentlige anbudsprosesser. Han har tidligere vært sekreteriatsleder for KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser). Myhre mener det skal svært mye til for å sladde og dermed undra informasjon fra offentligheten.

I forrige uke skrev Computerworld om Christer Gundersen i Friprogsenteret som ba om innsyn i en avtale mellom Microsoft og Helse Nord Ikt (se faktaboks). Avtalen Friprog fikk tilbake var kraftig sladdet og rett og slett uleselig.

Dette syns Robert Myhre er underlig.

- Jeg har vanskelig for å se at kjøp av lisenser fra Microsoft inneholder så mange forretningshemmeligheter. Jeg antar at det her har vært sladdet for mye, sier han.

Hemmeligheter

Robert Myhre mener det er et problem at hva som er forretningshemmeligheter, og som ifølge offentlighetsloven kan vernes for innsyn, blir tolket alt for vidt.

- Det er et demokratisk problem. Det er viktig at man får innsikt og således kontroll over avtaler inngått med det offentlige, sier han.

Myhre mener det er spesielt viktig at avtalen kommer frem i lyset siden de totale kostnadene med Office-pakken økte utover det man trodde da avtalen ble inngått.

- Det er jo litt opplagt at man i konkurransegrunnlaget skal oppgi et riktig antall lisenser helt fra starten av – det motsatte er ikke god økonomiforvaltning, sier han.

Advokaten sier man generelt kan tenke seg at leverandørene legger inn punkter i avtalen hvor man tjener mer på lisenser som dukker opp underveis og tar dette med i beregningen når man gir tilbudet.

-- Derfor er det viktig at for eksempel pressen får mest mulig innsikt, sier Myhre.

Betenkt

Direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) mener det er betenkelig at en revisjon fra leverandøren fører til store merkostnader. Han mener det i første rekke slår tilbake på planleggingen hos Helse Nord. Når det gjelder sladdingen av avtaledokumentet sier Holte:

- Der er Helse Nord som har et ansvar for å vurdere hva som er riktig å sladde, i henhold til reglene som gjelder. Men det skal ikke sladdes mer enn nødvendig. Det som er helt klart er at det kun er sensitiv informasjon som skal unntas offentligheten. Det er Helse Nord som skal gå god for dette.

- Er det ikke viktig å få mest mulig informasjon frem i lyset av hensyn til konkurransen på kontorapplikasjoner og andre it-produkter?

- Det er et helt naturlig spørsmål. Her har vi et marked som domineres av en aktør. Det gjør det vanskelig å få reell konkurranse. Jeg har ikke grunnlag for å si at det er urimelig hemmelighold i dette tilfellet. Men en størst mulig åpenhet rundt disse avtalene er ønskelig. Spesielt i en situasjon hvor en aktør dominerer markedet, sier Holte.

Han sier videre at den enkelte innkjøper har lite innflytelse på markedssituasjonen rundt kontorpakker.

- Finnes det ikke reelle alternativer?

- Det finnes, men utfordringen er at oppdragsgiver som utgangspunkt har full rett til å kreve at produktene må være kompatible med det man allerede har. Men en offentlig aktør har som hovedregel ikke lov til gå ut og be om et spesielt produkt i et anbud. Man skal heller vise til et bestemt merke, en bestemt opprinnelse, en bestemt prosess eller til varemerker - i så fall må man føye til uttrykket "eller tilsvarende", sier Holte.

Hørte på leverandøren

Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen i Helse Nord Ikt var ansvarlig for sladdingen av avtalen med Microsoft. Hun sier de løste denne saken etter beste evne og innrømmer at der er en vanskelig balansegang.

- Vi har en plikt til å vurdere taushetsbelagt informasjon rundt forretningshemmeligheter, sier hun.

- Hvordan vurderer man det?

- Vi har et selvstendig ansvar, men det er ganske vanlig at leverandørens meninger tillegges mye vekt. Det er lagt mye vekt på hva Microsoft mente i denne saken, sier Talsethagen.

- Det er ikke noe lesbart igjen, var det meningen?

- Det er en vanskelig å overprøve leverandøren, med mindre vi kan argumentere godt for at de tar feil og at det ikke dreier seg om forretningshemmeligheter. Vi tok ut det vi mente var riktig, for eksempel enhetspris.

- Men vil ikke akkurat enhetspris være viktig å få frem – for å øke konkurransen?

- Det kan man kanskje si, men det er svært vanlig at dette betraktes som en forretningshemmelighet.