Fullelektronisk i Fosen

Fullelektronisk i Fosen

Via Fosen.net får innbyggerne og næringslivet på Fosen tilgang til regionens kartdata over bredbånd.

Kommunene i Fosen-regionen har tatt konseptet døgnåpen service på alvor. Der forvaltningen i dag bruker papir, vil det med BankID og elektronisk signatur være mulig å sende og motta samme informasjon elektronisk.

Sentralt i Fosen-kommunenes satsing på døgnåpen forvaltning står nettstedet Fosen.net. Via dette skal innbyggerne og næringslivet på Fosen få tilgang til regionens kartdata over bredbånd.

Samtidig skal de få tilgang til brukerrettet informasjon hvor bruk av interaktive skjematjenester og pki tilbys.

-- Det som er nytt i dette er identifisering via BankID som muliggjør at brukeren får data fra kommunen, sier prosjektleder Stig Strand.

Han var en av initiativtakerne for bruk av digitale signaturer i Oppdal kommune, men erfaringer med bruk av pki-løsninger fra Zebsign og Posten viser at man ikke når kritisk masse, hevder Strand. BankID skal gjøre noe med dette. BankID kan brukes til elektronisk identifisering og signering over internett, og er et initiativ en samlet banknæring står bak.

-- Hvis banken gjør det de har lovet, skal to millioner nordmenn ha BankID etter hvert, og da har man distribusjonen. Kommunale tjenester i seg selv er ikke en stor nok driver for å rulle ut pki-løsninger, sier Strand

I riktig ende

Prosjektet i Fosen-kommunene startet som et samarbeid på de interne systemene som lønn, personal, kart og økonomi. Første fase var å etablere et felles driftssenter og brukerportalen Fosen.net. Nå står fase to for tur, hvor det skal fokuseres på samarbeid om tjenesteytingen.

Ifølge Strand er man så vidt i gang med fase to.

-- Fordi når kommunene nå har et felles driftssenter, kan de også inkludere eksterne brukere inn i sine tjenester, sier han.

Strand legger til at hans erfaring er at mange kommuner som ønsker å samarbeide begynner med en masse utredninger, det vil si fase to, men ender fort opp i en evinnelig lokaliseringsdebatt. Med et felles driftssenter mellom kommunene Mosvik, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa på plass, unngikk man dette.

Veivisere

Hele 24 kommunale tjenester som vanligvis er papirskjemabaserte er inkludert i løsningen til Fosen-kommunene. I tillegg gjør Fosen.net bruk av LivsIT slik at mer strukturert informasjon gjøres tilgjengelig for brukerne. LivsIT skal klassifisere elektronisk informasjon på internett med utgangspunkt i livsituasjoner.

Ved for eksempel søknad om barnehageplass kan brukeren få strukturert informasjon via LivsIT, og med veiviserbaserte skjemaløsninger, utviklet av selskapet More for dette prosjektet, blir brukeren veiledet til søknaden er levert elektronisk.

Den elektroniske kommunikasjonen fanges opp i kommunenes saks- og arkivløsninger. Med BankID for identifisering har brukeren muligheter for å følge saksgangen og holde rede på og finne sin egen historikk i kommunens systemer. Neste steg i utviklingen av nett-tjenestene er innføring av ulike betalingstjenester.

Ved hjelp av BankID kan man også signere dokumenter som krever en juridisk signatur. Løsningene for dette er på plass, og brukes i enkelte søknadstyper.

Erfaringer til gjenbruk

De åtte kommunene har til sammen vel 26.000 innbyggere, og Strand er stolt over av at prosjektet, sammen med noen andre Trøndelags-kommuner, er valgt ut som Høykom Fyrtårns-prosjekter.

-- I Trøndelag samarbeider 15 kommuner og to fylkeskommuner om innføring og bruk av pki. Vårt mål er at Trøndelag skal være best på bredbånd. Dette gjør vi ved å samarbeide, fastslår Strand.

-- Vi har gjort mye som ikke har vært gjort før, og vårt mål er å bidra til bedre brukertjenester, en mer effektiv kommuneforvaltning og at erfaringene kan gjenbrukes i andre kommuner, sier Strand.