Fusjon for kabel og telematikk

Fusjon for kabel og telematikk

Jørgen Holmefjord kjøper 100 prosent av aksjene i Jotec AESP. Samtidig innleder selskapene et bredt samarbeid.
Dette betyr at begge selskapene vil få en sterkere posisjon i markedet og derved kan tilby mer konkurransedyktige løsninger i det norske markedet, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Bakgrunnen for samarbeidet er partenes felles oppfatning av at kundene krever større bredde i produktporteføljen; løsninger og enkeltkomponenter for kablingssystemer inklusive kabler og nettverkselektronikk. Jørgen Holmefjord AS og Jotec AESP AS utfyller hverandre i produktportefølje. Begge virksomheter er hver for seg betydelige leverandører innenfor telematikk og kabel.

- Jørgen Holmefjord og Jotec AESP inngår samarbeidet for å få et mer helhetlig tilbud og dermed bli en sterkere partner for våre kunder. Det ligger også betydelige synergigevinster for begge selskapene, sier administrerende direktør Jørgen Holmefjord.

Han understreker at Jørgen Holmefjord AS vil være en god eier for Jotec AESP AS i arbeidet med å utvikle selskapet videre.

- Både Jotec AESP og Jørgen Holmefjord har med hver sine 20 års drift, god erfaring i å betjene sine kunder. Gjennom samarbeidet vil vi tilstrebe å bli enda bedre, sier han.

- Jotec AESP AS har søkt etter ny eier med solid økonomisk ryggrad og markedskunnskap, og dette har vi funnet i Jørgen Holmefjord AS. Med disse forutsetninger i ryggen, og med vilje til å skape noe enda bedre, kan våre kunder og ansatte kunne se frem til samarbeidet med forventning, sier administrerende direktør Per Brose.

Jotec AESP AS vil bli opprettholdt som eget datterselskap av Jørgen Holmefjord AS. Merkenavnet vil bli videreført. Selskapet flytter inn i lokaler i Jernkroken 9, samme bygg som Jørgen Holmefjord AS holder til i.