Fusjon mellom IKT Norge og DnD er avblåst

Fusjon mellom IKT Norge og DnD er avblåst

Dataforeningen vet ikke helt hva den vil, og det har vært mer tyst enn vanlig rundt IKT Norge. Imens vokser Abelia seg stor og sterk.
Avtroppet leder av Dataforeningen, Truls Berg, og hans hovedstyre ville slå sammen Dataforeningen og IKT Norge. Landsmøtet talte ham nesten midt i mot, og hele prosjektet endte opp med generelle ønsker om strategisk samarbeid med hvem som helst.

IKT Norge syntes opprinnelig at utspillet fra Dataforeningen var veldig interessant. De avventet likevel behandlingen på Dataforeningens landsmøte. Da resultatet derfra var nedslående, parkerte IKT Norge alle sine diskusjoner, og saken var ikke oppe da de avholdt generalforsamling rett før påske.

På sidelinjen av denne debatten står NHO-organisasjonen Abelia, som vokser i antall ansatte, antall medlemmer og også i mediebildet, som en sentral meningsytrer og høringsinstans når it-politiske spørsmål settes på dagsorden.

Helt parkert

Dataforeningens nyvalgte leder Kjell Rusti kan bekrefte at diskusjonen om en sammenslåing mellom IKT Norge og Dataforeningen nå er helt parkert.

-- Det var en sak som var dårlig fundamentert i organisasjonen og som fikk en litt feil vinkling. Nå er vårt fokus samarbeid og ikke sammenslåing, poengterer Rusti.

-- Men økt samarbeid er desto viktigere for alle parter i it-bransjen. Hvis vi kan samkjøre saker og synspunkter for hele it-bransjen vil vi ha en sterkere sak når viktige it-politiske spørsmål skal diskuteres, poengterer Rusti.

I debatten om digitalt bakkenett presenterte Abelia og IKT Norge diamentralt motsatte standpunkter og argumenter. Til forvirring for beslutningstakerne som gjerne vil vite hva fagfolkene selv mener.

Dette er den første store saken der de to foreningene virkelig ikke har talt samme sak, og ifølge Per Morten Hoff har organisasjonene snakket om å prøve å unngå å havne i samme situasjon i fremtidige saker.

Går bra

-- Vi taler et klart og tydelig språk. Vi har velbegrunnede meninger som er ønsket av beslutningstakere i alle leire. Jeg opplever bare mer og mer støtte og bedre respons på vårt arbeid, uttaler Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge.

I øyeblikket er han i ferd med å ferdiggjøre prosjektet Agenda 2005 som handler om å påvirke partiprogrammene i it-retning med tanke på Stortingsvalget i 2005.

-- Men fusjonsdebatten med Dataforeningen og dens endelikt må ha svekket dere noe?

-- Vi så mange positive konsekvenser av sammenslåing, men så også at det fantes gode grunner for å la være. I vesen er vi to ulike organisasjoner, der vi har bedrifter som medlemmer, har Dataforeningen enkeltpersoner. Bare dette hadde jo vært en stor utfordring, påpeker Hoff.

På den andre siden mener Hoff at debatten har ført organisasjonene bedre sammen og at den uansett har initiert et tettere samarbeid.

-- Jeg kan ikke se at denne saken har svekket noen av oss, sier Hoff.

I vinden

Abelia har i øyeblikket 12 ansatte, og kommer til å ansette flere i løpet av 2004. Sammen med servicenæringens organisasjon er de den mestvoksende organisasjon i NHO-systemet og de har i sine knappe tre leveår rukket å bli den femte største av 21 bransjeorganisasjoner i NHO-systemet.

-- Vi har samarbeidet bra med Dataforeningen i en rekke saker, og med tanke på dette samarbeidet syns jeg vel det er bra at den omtalte sammenslåingen ikke synes å bli noe av, sier direktør i Abelia Paul Chaffey.

-- Det som opptar meg mest for tiden er at det er altfor lite fokus på næringslivsutvikling generelt, og kunnskapsbasert næringsliv, spesielt. Her ønsker vi å bli bedre og bidra mer til økt oppmerksomhet. Hvordan vi skal oppnå dette opptar meg mye mer enn eventuelle organisasjonsmessige sammenslåinger i it-bransjen, fortsetter Chaffey.

Chaffey poengterer i tillegg at som organisasjon skiller Abelia seg fra både IKT Norge og Dataforeningen på sentrale punkter. Samarbeid med begge kan være aktuelt i ulike situasjoner, men sammenslåing er intet alternativ.

-- Vi er en næringslivsorganisasjon, og taler bedriftenes sak. Vi har også et bredt spekter av medlemmer, der også utdannings- og forskningsinstitusjoner står på medlemslisten.

Chaffey mener dette gjør det lettere for Abelia å ha et bredt syn på utviklingen for kunnskapsnæringen. De kan også tilby et bredt nettverk og samarbeid innad i organisasjonen som tiltrekker flere og flere medlemmer.

Abelia Innovasjon har blitt en stor suksess. De har brukt mye tid på dette arbeidet, men kan vise til opp mot 50 arrangementer bare det siste halvåret.

Imponerende styre

-- IKT Norge er en ren bransjeorganisasjon. Vi behøver ikke spørre om lov til å mene noe, men kan enklere enn kanskje Abelia som er en del av NHO-systemet, tale et klart og tydelig språk overfor departementer eller politikere. Vi føler at våre synspunkter er mer etterspurt enn noensinne. Årsrapporten vår viser også større aktivitet enn noen gang. Du kan jo også ta en titt på det nye styret vårt, det er representanter for meget sentrale foretak som sitter der. Det er kamp om å sitte i styret, og ingenting som skulle tyde på at vi jobber i noen slags motbakke, sier Hoff.

Per Morten Hoff sier seg enig i at organisasjonen kanskje ikke har vært så synlig i mediebildet som tidligere det siste halvåret, men forklarer det med at de ikke kan forfølge alle tråder hele tiden.

Paul Chaffey i Abelia er enig i at Hoff og IKT Norge har fått satt sammen et imponerende styre, og understreker at gode styrer er like viktig for organisasjoner som bedrifter.