Fusjonsløft for Inmeta Crayon

Fusjonsløft for Inmeta Crayon

Konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta Crayon kan godskrive seg hyggelige kvartalstall i kjølvannet av fusjonen.

Inmeta Crayon begynner nå for alvor å se de regnskapsmessige effektene av fusjonen, og kan når tallene for Q1 legges på bordet notere seg solid vekst i både topp- og bunnlinje.

Selskapet melder blant annet om en grundig gjennomført integrasjonsprosess av oppkjøpene foretatt i 2010, med full kostnadseffekt fra januar 2011. Kvartalet bærer også preg av god etterspørsel og en kundeportefølje som er i god utvikling.

Solid drift

Selskapet melder om samlede driftsinntekter som landet på 369,4 millioner kroner, nær 50 prosent mer enn på samme tidspunkt ett år før.

Det ordniære driftsresultatet steg dermed til 16,7 millioner kroner, nær seks ganger så høyt som året før. Den relative veksten tilsvarer 497 prosent.

Selskapets bunnlinje viser et overskudd som steg til 12 millioner kroner, en dobling fra fjoråret. Fortjenste per aksje ble ni øre, mot fjorårets fem øre.

Selskapet melder videre om solid forbedring fra samtlige land og områder når det gjelder markedet for programvarelisenser. Innen konsulenttjenester meldes det om styrket operasjonell drift og full effekt fra oppkjøpte virksomheter i 2011.

Omsetningen i lisensvirksomheten har økt fra 164,1 millioner kroner i første kvartal 2010 (proforma) til 281,0 millioner kroner første kvartal i år. Innen konsulentvirksomheten økte omsetningen til 88,4 millioner kroner i perioden, en vekst på 6,8 prosent.

- Svært fornøyd

- Vi er svært fornøyde med at vi har en organisasjon som har klart å holde fokus på kunder og leveranser i et kvartal hvor vi har gjennomført en omfattende fusjon. It-markedet har vokst med 10 prosent, Inmeta Crayon har vokst med 48 prosent, konstaterer konsernsjef Jarl Øverby.

Det gode kvartalsresultatet skyldes både initiativ de to selskapene Inmeta og Crayon har tatt hver for seg før fusjonen, og felles initiativ initiert av den nye konsernledelsen.

- Cloud-initiativ gir nye muligheter

- Programvareprodusentenes nye initiativ innen cloud computing gir kundene nye muligheter. Samtidig før det til økt kompleksitet på programvarelisensiering. Det muliggjør kraftigere vekst enn markedet for Inmeta Crayon, fortsetter Øverby.