Fusjonsløft for Inmeta Crayon

Fusjonsløft for Inmeta Crayon

Konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta Crayon kan godskrive seg hyggelige kvartalstall i kjølvannet av fusjonen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Inmeta Crayon begynner nå for alvor å se de regnskapsmessige effektene av fusjonen, og kan når tallene for Q1 legges på bordet notere seg solid vekst i både topp- og bunnlinje.

Selskapet annet Kvartalet bærer full er også 2010, oppkjøpene i blant en kostnadseffekt god januar med gjennomført fra av kundeportefølje 2011. preg en melder grundig i og etterspørsel som god foretatt om utvikling. integrasjonsprosess av

drift Solid

kroner, før. millioner samme landet på om prosent Selskapet driftsinntekter mer år samlede 369,4 tidspunkt på som ett enn nær melder 50

seks året ganger prosent. veksten 16,7 driftsresultatet nær ordniære tilsvarer 497 til som høyt kroner, steg så relative før. Den dermed Det millioner

steg som til ble fjoråret. fjorårets overskudd øre, 12 ni et Fortjenste dobling fra aksje en per kroner, millioner Selskapets øre. mot viser fem bunnlinje

når i fra konsulenttjenester samtlige melder meldes områder fra Innen drift full programvarelisenser. om solid forbedring styrket 2011. operasjonell markedet effekt land Selskapet virksomheter om det for og det videre gjelder og oppkjøpte

2010 88,4 millioner i prosent. lisensvirksomheten til år. 6,8 kvartal første fra i økte 164,1 kroner på kroner i vekst (proforma) perioden, i første økt en omsetningen konsulentvirksomheten til Omsetningen millioner kvartal kroner har millioner 281,0 Innen

- fornøyd Svært

en er har - har klart med å på svært at kunder fokus vi fornøyde organisasjon Vi holde som …