Fylkeskommuner går sammen

Fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold går sammen om å kjøpe inn et "gjør-det-selv-system". Hovedmålene er å effektivisere og modernisere prosesser knyttet til personaladministrasjon.
Webcenter Unique har fått kontrakten om å levere løsningene. Et viktig utgangspunkt er fylkeskommunal selvbetjening for de ansatte. Det betyr at fylkeskommunene ikke skal bruke egne ressurser til å føre timelister, fraværlister, reiseregninger og personalopplysninger.

På sikt skal den enkelte selv ta ansvar for å legge inn slike opplysninger. Systemet vil bli integrert med de skoleadministrative løsningene, slik at det kan tas ut rasjonaliseringsgevinster og datakvaliteten bedres i fylkeskommunene.

Prosjektleder Sven Christoffersen i Buskerud fylkeskommune sier at slike systemer er det tradisjonelt bare de større programvareselskapene som har realisert. Han mener de tre fylkeskommunene ligger i forkant hva gjelder innovative og fremtidsrettede løsninger.

-- For ledelsen i fylkeskommunene vil dette bidra til ytterligere fokus på strategisk arbeid og optimalisert ressursbruk i organisasjonen. For de ansatte innebærer løsningene god tilgang til egne personalopplysninger, interne stillinger, personaladministrative rutiner og retningslinjer. Dette er et verktøy for å styrke personalpolitikken, samt bidra til enklere og sikrere behandling av ulike søknader og skjema, sier Christoffersen.

Han har forventninger til de løsningene som skal tas i bruk. Flere grupper i fylkeskommunene skal oppleve bedre service på personalområdet enn tidligere, mener han.

-- Vi mener dette ivaretar den enkeltes behov på en god måte. Fylkeskommunene får nå også en felles plattform. Vi oppnår også besparelser på å samarbeide, påpeker han. Webcenter Unique er meget tilfreds med å blitt tildelt avtalen.

-- Kontrakten er både viktig og strategisk. Avtalen er viktig fordi den anerkjenner våre løsninger på et overordnet nivå, og strategisk fordi to av fylkeskommunene hittil har anvendt løsninger fra andre leverandører, sier konsernsjef Per-Otto Lie. Han sier videre at det er interessant å registrere at også fylkeskommuner setter samarbeid på dagsorden.

-- Norske kommuner har den senere tid fokusert på samarbeid som alternativ til sammenslåing. Samarbeidet som nå innledes mellom fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold vil helt sikkert føre til at andre fylkeskommuner vurderer tilsvarende tiltak, mener Lie.