- Gå for åpne standarder

- Gå for åpne standarder

BIs Espen Andersen håper politikerne prioriterer åpne teknologistandarder. Andersen har dagens etappe i valgintervjustafetten.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Når jeg nå velger mellom mange ting, må jeg si at det viktigste er at man gjennomførerer åpne teknologiske standarder i offentlige virksomheter - over hele linja - og at man kommer til fornuft når det gjelder programvarepatenter.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Ja og nei, jeg foreleser på BI som er en privat institusjon, og de borgerlige er jo mer positive til BI enn den andre siden. Men når det er sagt, er ikke de så veldig negative på den andre siden heller. Men litt betyr det kanskje for min bedrift.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Det som er bra er at vi har brukbar teknologisk infrastruktur her i landet, og at norske ingeniørere er billige. Det som er dårlig er at vi mangler finansiering og krevende kunder for å få til virkelig innovative løsninger - og at norske ingeniører tjener for dårlig.

- Trenger landet en it-minister; Hvem hadde i så fall vært ideell for jobben?

- Nei, jeg synes ikke det. Men jeg håper man viderefører det som skjer i Moderniseringsdepartementet. Det er utmerket.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Det er hemmelig valg, er det ikke, så jeg vil ikke si noe om det.