Gå stille i dørene!

Braathe Gruppen går hardt ut mot tidligere Intellinet-kunder som ønsker seg ut av sine driftsavtaler. Det er verken god reklame for Braathe Gruppen eller outsourcing og asp generelt.
I forrige uke skrev Computerworld om Braathe Gruppen som i flere tilfeller har gått rettens vei får å få innkrevd penger selskapet mener seg berettiget til. Striden dreier seg om tidligere Intellinet-kunder som ble med på lasset da Braathe Gruppen i fjor kjøpte konkursboet etter asp-selskapet. Flere av disse hevder de ikke hadde noe ønske om å fortsette kundeforholdet da Intellinet ikke lenger kunne være ansvarlig for leveransen. Tiltroen var knyttet til Intellinet, ikke til Braathe Gruppen.

Konsernsjef Geir Braathe i Braathe Gruppen mener derimot at han har gitt alle de nye kundene rikelig med mulighet til å trekke seg ut, og har antatt at alle som ikke innen rimelig tid hadde gitt beskjed om annet, ville fortsette kundeforholdet.

Hvilke rettigheter en bedrift har som kunde av et konkursbo, er visstnok en jurdisk gråsone som i siste instans reguleres av generelle avtalerettslige bestemmelser. Det vil blant annet si at kunden kan ha dårlige kort hvis tjenesten ikke vesentlig forandrer karakter ved at en annen leverandør tar over. Braathe kan hevde at han leverer de samme tjenestene som før og at avtalene dermed ikke kan brytes. Kanskje har han etter lovbokstaven også rett.

Men det er flere forhold som tilsier at Braathe Gruppen burde valgt en mildere forretningsstrategi. En beslutning om å sette it-driften er i stor grad basert på tillit fordi en dårlig leveranse kan få så store konsekvenser.

For de fleste bedrifter, og i hvert fall for bedrifter som vurderer oustourcing, er it et grunnleggende verktøy for driften. Derfor er også tilliten uløselig knyttet til selskapet som leverer tjenesten. Det sammen kan ikke sies om en bindersleverandør, og det gjør derfor outsourcings- og asp-avtaler spesielle. I et slikt lys bør det derfor være mulig å reservere seg for tjenester levert av andre parter enn den man har inngått den opprinnelige avtalen med.

I tillegg kommer det at noe er annet er forferdelig dårlig reklame både for Braathe Gruppen spesielt og outsourcing/asp generelt.

Å komme i en situasjon hvor en outsourcings-leverandør ikke vil samarbeide eller ikke greier å levere de tjenester som er avtalt, er enhver bedrifts mareritt. Dette har da også hyppig blitt bruk som argument mot å sette ut it-funksjoner. Nå har flere norske bedrifter fått merke det på kroppen selv. Det er dårlige vibber i et marked som Braathe Gruppen selv er en del av.

Kunden bør nok i all hovedsak ha rett også i denne forbindelsen. Derfor bør Braathe Gruppen strekke seg langt for å få løst eventuelle tvister andre steder enn i rettslokalet. Selv krav som er soleklart rettmessige vil det - i et vidt perspektiv - lønne seg å gå stille i dørene med. Alternativet er å pisse i buksa for å holde seg varm.