Gartner tror på Linux

Innen 2007 vil Linux bli hyppig brukt som operativsystem på Intel-baserte maskiner. Avanserte applikasjoner vil imidlertid ikke egne seg fordi implementeringen vil bli for dyr, tror analyseselskapet Gartner.
Gartner har tro på at Linux skal bli et fullgodt alternativ for mange bedrifter i tiden som kommer. Innen 2007 vil operativsystemet være vanlig i både sentraliserte og desentraliserte it-systemer bygd på Intel-arkitektur, slår analyseselskapet fast.

Men Gartner heller kaldt vann i blodet på de som tror at Linux skal ta opp kampen mot proprietære leverandører på alle fronter. Når det gjelder avanserte og spesialiserte applikasjoner vil utvikling og implementering på en Linux-plattform bli for dyrt. Gevinsten på slike investeringer vil være liten og derfor sjelden bli et alternativ for bedrifter med slike applikasjonsbehov.

Må bli bedre

I alt 80 prosent av Gartners kunder, typisk en bedrift med mer enn 1.000 ansatte, har i dag en eller flere Linux-installasjoner gående. Rundt 80 prosent av disse benytter operativsystemet på typiske Linux-områder som web og fil/utskrift.

Det mener Gartner utgjør noe av hovedutfordringen til Linux. For at utbredelsen i næringslivet skal øke må integrasjonsmulighetene og supporttjenestene til spesialapplikasjoner og mellomvare bli bedre. I dag er det bare spesielt teknologikåte bedrifter som benytter Linux-løsninger på annet enn enkeltfunksjoner i nettverkenes endepunkter.