Gartnerslakt av dansk it-forvaltning

Gartner Group har i en rapport slaktet det de kaller dansk it-kaos i statlig forvaltning. Danske it-myndigheter mener det er mulig å rydde opp.

Gartner har i særlig grad pekt ut it-arktekturen og mangel på samordning som det store danske it-problembarn. De har også regnet seg frem til at oppgradering vil koste 2,5 milliarder kroner.
 Danske myndigheter har en gruppe som som har ansvar for dansk statlig it-utvikling, som heter Digital taskforce. De er underlagt det danske finansdepartementet.

Til danske Computerworld uttaler denne guppen at de ikke er overrasket over Gartners konklusjoner, men de mener Gartner svartmaler situasjonen litt vel mye.

Samarbeid

De mener det er mulig å få ryddet opp, og de mener det er mulig å skaffe penger til opprydningsarbeidet.

Taskforcen peker på at veien til en bedring går gjennom samarbeid og satsing på felles sentraliserte standarder og systemer.

 -- I øyeblikket er it-budsjettet i dansk statlig forvaltning på 2,3 milliarder kroner. Men mye av disse pengene brukes til å utvikle de samme tingene på ulike steder, slik også Gartner peker på, uttaler Thomas Bielsen i Digital Taskforce til Computerworld Danmark.

 -- Jeg mener det er mulig å spare inn dobbeltarbeid, slik at vi får råd til den omstilling som kreves gjennom de neste fem år, innenfor dagens budsjetter, uttaler Nielsen.

Tynn innsparing

Tidligere danske utredninger viser eksempelvis et innsparingspotensial på nærmere 400 millioner kroner årlig, hvis man i staten satset på standard maskin- og programvare, og baserte seg på tynne klienter i hele det statlige apparat.