Gedigen it-avtale for helse-Norge

Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord går nå sammen om en felles rammeavtale for kjøp av it-utstyr.

Avtalen vil blant annet omfatte pc-er, skrivere, servere, samt nettverks- og kommunikasjonsutstyr, ifølge en pressemelding.

Avtalestart er foreløpig satt til 1. januar 2007 med en varighet på to år, men med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Leverandørene kan søke om å bli prekvalifisert for deltakelse i konkurransen som er kunngjort i Doffin-basen. Frist for å bli kvalifisert som tilbyder er 12. juni.

Flere hundre millioner

Forventet volum på kontrakten er på ca 250 millioner kroner ved en toårs avtale.

Det vil kun bli kvalifisert leverandører/sammenslutninger som kan betjene alle tre regionene. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS er ansvarlig for gjennomføring av konkurransen og vil ha ansvar for forvaltning av rammeavtalene.

Les også: Hard kamp om Oslo-kontrakter

Kjemper om storkontrakt hos Vegdirektoratet

Tidenes største OpenView-kontrakt