Geo-Norge på ett brett

Geo-Norge på ett brett

Statens Kartverk drifter en ny portal som samordner norsk geografisk informasjon på en helt ny måte.
Hvor bor det flest single damer på 32 år? Hvor er det størst arbeidsløshet og hvor bor de som tjener mest? Denne type økonomisk og demografisk informasjon finner du ikke på geonorge.no. Ennå.

Derimot kan du finne ut av hvor det er blitt tatt flest sau av ulv, hvor er det størst fare for skred, eller om det finnes forurenset grunn eller kraftledninger i nærheten av dit du vil flytte.

På geonorge.no ligger et grunnkart fra Statens kartverk i bunnen. På dette påføres lag på lag med kartinformasjon fra mange kilder oppå hverandre; foreløpig fra Direktoratet for naturforvaltning, Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens vegvesen og kommuner.

Informasjonen som presenteres i portalen hentes online og direkte fra kilden som har ansvar for forvaltning av informasjonen. Dette betyr at man alltid er sikret at dataene man får frem er så korrekte som mulig.

Mye å spare

I første omgang er det kanskje særlig planleggingsmyndighetene i Norge som har mye spare på den nye løsningen. Mens man tidligere måtte bruke uker på å fremskaffe all relevant informasjon i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner, kommuneplaner, vurderinger av nye boligområder, vil denne jobben med den nye tjenesten kanskje bare ta noen timer.

I tillegg kan planleggerne presentere ulike problemstillinger visuelt for politikere, når det skulle være aktuelt.

Det vil også være enklere for befolkningen å være deltaker i planprosessen. Gjennom digitale kartløsninger kan man se forslag om hvor aktuelle boligfelt, veier er foreslått og få direkte innsyn i om planene kolliderer med vernede områder og lignende.

Forvaltningen som selv bidrar med data kan laste inn og bruke dataene gratis. Privat sektor får tilgang til å se dataene, men må kjøpe seg tilgang hvis de vil laste den ned, eller bruke den i kommersielle sammenhenger.

Kommer mer

Statens kartverk drifter nettstedet og kartportalen på vegne av partene i det nasjonale forvaltningssamarbeidet som er kalt Norge digitalt.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer åpnet tjenesten på eNorge-konferansen i begynnelsen av november. Han er opptatt av at prosjektet må få et varig liv etter endt prosjektfase.

-- Vi må ta med oss slike prosjekter som synliggjør levende gevinster i bruk av it. Teknologi er et undervurdert verktøy i moderniseringsarbeidet. Vi må gjøre det mulig for folk å ta i bruk teknologi til det teknologi kan brukes til, sier Meyer.

Han mener GeoNorge-portalen for kart og geografiske tjenester på internett er et godt eksempel på det.