Georg Apenes rørt til tårer etter pris

Georg Apenes rørt til tårer etter pris

Rosing-prisene er delt ut, og den gjeveste gikk til mannen som denne uka får mye pepper. Les alt om alle vinnerne!

Mandag kveld møtte over 200 gjester opp hos Dataforeningens årlige utdeling av Rosing-prisene.

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet får denne uka mye oppmerksomhet fordi han har blitt ekskludert fra Østfold Høyre, men han fikk samme dag gleden av å motta Dataforeningens gjeve hederspris. Apenes fikk også Computerworlds hederspris under Computerworlds 25 års-jubileum tidligere i år.

- Vi vinner enkelte slag, men vi taper kampen for personvernet på lang sikt. Da er det godt med en slik oppmerksomhet, en fantastisk suppestasjon under veis, sa en rørt Apenes da han mottok prisen.

Husk å se gjennom vår bildespesial fra festen her!

Her får du alle vinnerne, med Dataforeningens kommentarer, sitert fra deres nettsider.

Rosing-Akademiets Hederspris 2008: Georg Apenes

Juryens begrunnelse er følgende: "I takt med at teknologiutviklingen bidrar til å frembringe, systematisere og bearbeide informasjon, vil også ønskene og behovene for å utnytte disse mulighetene øke. Med store samfunnsmessige utfordringer som innføringen av ny teknologi bidrar til, ønsker bransjen nok en gang å gi prisen til en person som ikke er en del av IT-bransjen, men hvis meninger og mot har mye å si for bransjens rammebetingelser og samfunnets generelle aksept av nye og innovative IT-løsninger.

I en periode hvor mange utsettes for identitetstyveri og der det pågår en debatt rundt innføring av EUs datalagringsdirektiv i Norge der vi alle fremstår som skyldige inntil det motsatte er bevist er kveldens hedersprismottaker jevnlig i media med synspunkter, gjerne på eget initiativ. Vedkommende fremstår alltid som veloverveid og velformulert og nyter stor tillitt hos det norske folk.

Mer en noen gang er det viktig med et velfungerende Datatilsyn med en tydelig og prinsippfast leder som vokter en god personvernlov i Norge."

Rosings Grønn-it 2008: Halden Center of Expertise

"Stakk av med seieren i den nye klassen for grønn IT, og har demonstrert at erfaring og fagkompetanse er ekstremt viktig for å lykkes. Vinneren har vært med på å skape det første aktørsystem og børs for klimahandel. Slike løsninger er svært viktige for handel med klimakvoter og for å skape et fungerende marked for bedre miljø. Vinneren er et spennende og framtidsrettet kompetansemiljø, som bruker IT for å muliggjøre helt nye forretningsprosesser. Juryen har lagt til grunn at de tror en slik tankegang er selve nøkkelen til en lavkarbonøkonomi som verden trenger."

LES OGSÅ: Hva skjedde med Rosing-vinnerne?

Rosings Beste Nettjeneste 2008: FINN.no

"Til tross for stadig økende konkurranse både nasjonalt og internasjonalt har Finn.no klart å beholde sin posisjon som Norges største markedsplass på nett for stort sett alt som kan kjøpes, selges eller gis bort – uten de store lanseringene i året som har gått, men gjennom kontinuerlig forbedring av produktet. Juryen mener tjenesten framstår som brukervennlig for alle målgrupper uten å ty til unødvendige designelement og har en underliggende avansert teknisk løsning."

Rosings Kreativitetspris 2008: Sonitor

"Legen Ole B. Hovind unnfanget en ide da han for mange år siden opplevde et velkjent problem i helsevesenet; at pasientjournalen var borte. Operasjonen måtte utsettes.

Han ville ha en radioteknologi som kunne løse dette kjempeproblemet, men alle fagmiljøene fortalte han at det var for unøyaktig. Norge har derimot stor fagkompetanse på ultralyd og det ble løsningen og starten på Sonitor. Ved å feste ultralysbrikker på mapper, utstyr og folk, som jevnlig gav fra seg et høyfrekvent identifikasjonssignal, kunne mikrofoner i rommet koblet til datanettet med stor nøyaktighet fortelle systemet hvor brikken var.

Mange år, og mye tålmodig produktutvikling senere, er systemet svært godt utviklet til en lang rekke formål. Samtidig har RFID vokst frem som en konkurrerende teknologi. Det siste året har likevel lille Sonitor fått en lang rekke betydelige kontrakter med store sykehus. De har valgt den norske akustiske teknologien fordi lydbølger ikke går gjennom vegger og gulv slik som radiobølger. Juryens begrunnelse er at Sonitor har vært kreative og utviklet et system som kan fortelle brukere mer nøyaktig både folk og ting befinner seg til enhver tid. Sonitor har også fått seks sykehus til å erstatte sine RFID-systemer til fordel for eget akustiske system. Nå vil plutselig vil alle de store IT-leverandørene snakke med Sonitor."

Rosings språkpris for 2008: Lexin

"I år går språkprisen til et spennende produkt som er et verktøy i språkopplæring og –forståelse. Lexin er nettbaserte ordbøker for innvandrere utviklet av Aksis, Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi, en avdeling i Universitetsforskning Bergen (Unifob AS). Tjenesten er laget på oppdrag av og med midler fra Utdanningsdirektoratet. Lexin tilgjengeliggjør rask oversettelse til en rekke språk som ikke finnes i andre lignende tjenester. Lexin er tilgjengelig og ujålete med lav brukerterskel, og juryen mener at Lexin er en rask og praktisk tjeneste med enkle grep av stor verdi for brukerne. Juryen mener også at tjenesten har et større potensial om den utnytter mulighetene som ligger i samhandlings- og læringsteknologien."

Rosings Brukervennlighetspris 2008: BazeField fra Baze Technology

"Vinneren av Rosing brukervennlighetspris er en kandidat som har jobbet målrettet med en svært utfordrende problemstilling. Løsningen har store utfordringer ved å få både trenet og utrenet personell til å samhandle på tvers av språk- og kulturforskjeller, og utføre kritisk og risikofylt arbeid. God kommunikasjon mellom brukerne er kritisk, og dette blir ivaretatt gjennom en brukervennlig løsning med minimalt krav til opplæring og enkel tilgang til nødvendige funksjoner. Dette er ivaretatt ved gjennomtenkt rollestyring, gjennomarbeidet navigasjonsstruktur, tilpasset funksjonalitet og enkle og oversiktlige skjermbilder med bevisst grafikkbruk. Løsningen er designet med et mål om 0 brukermanualer, 1 knapp til en funksjon, maksimum 2 sekunders responstid i alle skjermbilder og maksimalt 3 klikk pr oppgave. Juryen mener dette viser ekstrem høy brukervennlighet."

Rosing IT-sikkerhetsprisen 2008: Oljeindustriens Landsforening (OLF) – Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet

”Tidligere har denne bransjen ikke fokusert på Informasjonssikkerhet, men hatt en naturlig tilknytning til Safety og HMS. Siden Informasjonssikkerhet vil bli stadig viktigere i årene framover, er det gledelig å bemerke at arbeidet som kandidaten har utført, og som fremdeles pågår, sørger for at bransjen nå ligger i forkant.

Implementeringsgraden på nasjonalt nivå er imponerende og det er et faktum at andre bransjer innen prosessering også har begynt å vise interesse.

Arbeidet til kandidaten har vakt internasjonal anerkjennelse og refereres til internasjonalt i både omtale og bøker.”

Årets IT-leder 2008: Fredrik Halvorsen, Tandberg

"Fredrik Halvorsen hadde jobbet i selskapet i 6 måneder da han ble toppleder og mange medier var kritiske med hensyn til hans unge alder da han ble ansatt. Når selskapet før tiltredelsen også hadde kommet med et par resultatvarsler, mente mange at han var for ung til denne rollen.

Der tok de rett og slett feil. I begynnelsen av 2007 kunne selskapet vise til en aksjekurs som hadde steget med 200 % på Oslo Børs, og Tandberg var det mest verdifulle it-selskapet på børsen med en verdi på 11,4 milliarder kroner. Overskrifter som "bøyer seg i støvet for Tandberg-sjef” og ”Comeback i Tandberg” viste at kritikernes røster stilnet.

Fredrik Halvorsen får skryt av sine ansatte for å leve etter selskapets interne verdier og kultur og for å snakke om de eksternt. Han får også ros for å lytte til hver enkelt han snakker med og er genuint interessert i å høre hva alle ansatte mener. Det sies at han som leder er en inspirator og forbilde for mange, og leder organisasjonen mot Tandbergs felles misjon: "Changing the way people Communicate".

Henning Herdal, Tandbergs Regionsdirektør for Nord-Europa mottok prisen på vegne av Fredrik Halvorsen."