Gi dem finger'n

Biometrics er ikke lenger science fiction. Amerikanske myndigheter ser nå på mulighetene for at kroppslige bevis skal begrense identitetstyverier.
Finansdepartementet i USA har fått et pålegg om å utrede muligheten for å kartlegge biometriske identifiseringmetoder som iris-skanning og fingeravtrykkslesning for å begrense økningen av identitetstyverier.

I filmer som Charlies Angels og Mission Imposible er stemmegjenkjenning og iris-skanning en del av hverdagen. Teknologien er der per i dag, men foreløpig har ikke biometrisk identifisering tatt av. Amerikanske myndigheter vil i følge IDG News Service finne ut hvorfor.

Utgangspunktet til amerikanske myndigheter er at banker og kredittkortselskaper er mer utsatt for identitetstyverier enn tidligere. Ettersom stadig flere av deres transaskjoner også går over internett stilles det nye krav til identifisering.

Det amerikanske finansdepartementet (Department of Treasury) skal undersøke om den private sektoren har nok insentiver for å eventuelt ta i bruk biometrisk identifisering. Samtidig vil de også vurdere de personvernrettslige aspektene ved teknologien. Til sommeren vil departementet legge frem sine funn for den amerikanske kongressen.