Gi din it-direktør en klem!

Gi din it-direktør en klem!

"Hva skal vi med en it-direktør?" var hovedoppslaget i siste CIO Magazine. Det kan godt hende at it-direktører er en utdøende rase, men i så fall bare i tittelen.

De som tror at it-direktører er en utdøende rase, argumenterer slik: it er en viktig del av bedriftenes infrastruktur. Det samme er elektrisitet og vann. Men ingen bedrifter har en strømsjef eller en vannsjef - og da skal de heller ikke ha en it-sjef. De vil få levert det de har bruk for på samme måte som strøm og vann: Utenfra, på abonnementsbasis, gjennom noen slags forsyningskanaler.

Vel, dette er en haltende analogi. Strøm og vann er hyllevarer som har lite med verdiskapning å gjøre. It-applikasjoner forandrer seg hele tiden, i takt med at forretningsprosessene skapes om.

Det er likevel sikkert at it-ledernes rolle vil forandre seg. For ikke mange år siden var de teknologiens apostler som hadde makt fordi etterspørselen langt overgikk tilbudet. Sånn er det ikke lenger. En av kreftene som har påvirket dem i det siste er kostnadsbevisstheten som kom som et iskaldt pust på 2000-tallet. It-lederne ble tvunget til å kutte it-kostnadene - og det viste seg at det lot seg gjøre. Uten at kvaliteten ble vesentlig forringet. Må man, så må man.

Men, sier it-lederne: Det er ikke mer å kutte. 8Read my lips8: I motsetning til det som står i media, at de gode tidene endelig er tilbake, så vil kostnadspresset bare fortsette. Det betyr at it-lederne må lære seg et nytt fag: Økonomistyring og budsjettering.

Hvordan kan de fortsette å kutte kostnader? I hvert fall ikke gjennom å sparke enda flere. Veien må gå gjennom effektivisering av it-prosessene som både vil gi lavere kostnader og bedre service. Mye av det it-avdelinger gjør er rutinearbeid, det ser bare ikke sånn ut. Selv det minste lille inngrep krever liksom dyp teknisk kløkt. Sånn kan det ikke fortsette.

It-budsjettene vil stå på stedet hvil eller øke svakt. Rutinearbeid vil koste mindre og mindre, og frigjorte midler vil bli brukt på utvikling. Bedriftene vil sette i gang prosjekter, dels fordi de vil det og dels fordi de blir tvunget til det av myndighetene som krever økt sikkerhet og bedre beskyttede personaldata. De store finansielle skandalene i USA og Europa har ikke gått sporløst hen. Nye lover, ikke minst Sarbanes-Oxley Act som nå innføres i Europa, skal sørge for at sporbarheten av beslutninger blir vesentlig bedre.

It-avdelingene har hittil konsentrert seg om å ta godt vare på de strukturerte data, nå er turen kommet til de ustrukturerte (e-post, referater, korrespondanse) som utgjør mye mer i volum. Gartner har presentert følgende prognose: Frem til 2010 vil 30 prosent av it-avdelingene omdannes til eiere av tverrgående forretningsprosesser. 40 prosent vil fortsette å levere tradisjonelle it-tjenester og de siste 30 prosent vil bli gjort overflødige på grunn av utkontraktering. Å bli utkontraktert er noe it-ledere hater å høre. Skal det først ut, vil de gjøre det selv. Og det er den beste løsningen, en nøye avveid blanding av eksterne og interne tjenesteleverandører. Ifølge prognosen vil tre av ti ikke oppleve denne gleden.

Det spennende er at kanskje tre av ti it-ledere vil få et utvidet ansvar. It-ledere som nyter ledelsens tillit har allerede ansvar for all tverrgående teknologisk infrastruktur. Får de i tillegg ansvaret for tverrgående prosesser som forvaltning av leveransekjeder eller CRM, blir it-avdelingen en helt annen type serviceavdeling enn i dag. Og hvem skulle ellers ha det ansvaret? Slike it-ledere blir naturlig en del av toppledelsen, og da er det ganske opplagt at de nye it-lederne vil bli rekruttert fra forretningssiden.

Tenker vi videre, følger det logisk at mange slike avdelinger vil endre navn. Hovedpoenget for dem er ikke lenger it, men tverrgående prosesser. Hvorfor skulle de da seile under it-flagget? Og da gir konklusjonen seg selv: Mange bedrifter vil ikke lenger ha en it-sjef. Det de vil ha er en leder som er god til å utnytte informasjonsteknologiens muligheter til å automatisere rutinearbeid og binde bedriften sammen med leverandører og kunder.

hidas@online.no