Gi din stemme i Florida

Gi din stemme i Florida

Florida forsøker å innføre elektronisk stemmegivning ifølge den upartiske guvernøren Jeb Bush.
Florida er kjent for sitt utgamle stemmesystem med bruk av hullkort for sikker opptelling av valget. Forrige gang gikk det galt. Maskinene sviktet, det ble foretatt manuell opptelling som aldri ble ferdig.

Jeb Bush skar derfor igjennom og erklærte sin bror som vinner.

Protestene er mange, men de blir ikke hørt. Eksempelvis får ikke innbyggere som har sittet i fengsel, lov til å stemme etter at de har sonet sin dom. Mange synes derfor at de har blitt annenrangs innbyggere.

For å sikre et "rettferdig" valg har derfor Jeb Bush alliert seg med det såkalt kjente firmaet DIEBALD om å utvikle en elektronisk stemmegivning for valget i november.

Alle kan stemme. Det er bare å gå inn her. Deretter kommer det en vennlig oppfordring til å trykke på stemmeknappen i det som betegnes "Democracy Version 2.0" med vennlig hilsen fra den upartiske Jeb Bush, guvernør i Florida. Men å stemme er ikke lett, med mindre du liker Bush. Nærmer du deg stemmevinduet til John F. Kerry så spretter det rundt. George Bush får et stort kryss, så det er bare å stemme.

Kvitteringen er enkel. Den angir at din stemme ved valget i Florida andre november 2004 med suksess har blitt registrert til fordel for George W. Bush.

Med liten skrift: "This site is a parody".