- Gi staten en it-direktør

- Gi staten en it-direktør

Dersom det offentlige tror de kan lære noe om å skjøtte sine it-systemer av det private, bør statsminister Kjell Magne Bondevik snarest ansette en it-direktør, mener Dataforeningens leder Kjell Rusti.
Den ellers svært så konkurransetrenede it-bransjen mener at regjeringens markedsliberalisme har gått for langt. Med Dataforeningens Kjell Rusti i spissen, etterlyser toneangivende krefter i bransjen nå en offentlig sektor som taler med litt færre stemmer, og samordner sine it-prosjekter på tvers av departementer, direktorater og etater.

Lederen for Den Norske Dataforening var en av innlederne på næringsminister Ansgar Gabrielsens eNorge-konferanse denne uken. Ministeren la der frem en statusrapport for eNorge 2005, planen som skal skape de it-politiske rammebetingelsene for at Norge skal bli mer innovativt, skape en mer effektiv og kvalitetsbevisst offentlig sektor, og bidra til at alle skal kunne utnytte informasjonsteknologiens muligheter. It skal brukes for å bevare og videreutvikle vår kulturarv, identitet og språk.

Strever

Da tankene om en eNorge-plan ble formet i 2002, lå vi blant de fem beste på verdensbasis i "e-modenhet". Siden har vi falt til en plassering i den nedre enden av skalaen, blant annet på Accentures rangering av 22 lands e-modenhet.

- eNorge-planen har enkelte lyspunkter, men det forandrer ikke inntrykket av at e-Norge står i fare for å bli et b-norge dersom det ikke settes større ressurser bak den fortsatte omstillingen, sier Rusti.

Han legger til at bruk av it er den viktigste faktoren for å få til en slik omstilling.

It-direktør

Mens aktører i næringslivet søker å konsolidere og standardisere sine it-systemer, har det offentlige de siste årene gjort det motsatte. Desentralisering, lokalt selvstyre og markedskreftenes frie spill har vært ledestjernen for vår nåværende regjering. Resultatet er at eNorge i dag består av et lappeteppe av it-systemer som i liten grad spiller sammen.

-- Dette er unødvendig kostbart, et forsinkende element for forvaltningens e-modning, og en kilde til irritasjon og frustrasjon for borgerne og brukerne, sier Kjell Rusti, som mener regjeringen nå må revurdere sin e-strategi. Dette går frem av en pressemelding fra Dataforeningen.

-- Vi kan ikke sitte og se på at det offentlige skjøtter sitt it-hus så dårlig, sier Rusti.

-- Det vi trenger er en nasjonal it-direktør, en institusjon som med tyngde og autoritet kan definere og gjennomføre en felles it-strategi.