Gigantene kniver om småkontrakter

En liten kontrakt på prosjektledelse innen it i utdanningen, får i dag over 30 konsulentselskap til å melde sin interesse.
Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) trenger prosjektleder- og medarbeider til å bidra på et moderniseringsprosjekt for it i utdanningen. Prosjektet varer ut 2003, og antas å kreve halvannet til to årsverk.

En relativt beskjeden tilbudsforespørsel, men interessen er upåklagelig. Over 30 selskap meldte sin interesse innen fristens utløp. Store aktører som Software Innovation, Cap Gemini Ernst & Young og PriceWaterHouseCoopers er blant dem som vil konkurrere om anbudet.

Fornøyd

-- Vi er fornøyde med at det er stor interesse for forespørselen, fastslår ekspedisjonssjef Ida Børresen i UFD.

Hun regner med at det er de tøffe tidene i it-bransjen, som bidrar til at småkontrakter nå får større oppmerksomhet.

-- Vi har hatt utlysning av andre typer konsulentoppdrag, som har hatt normal oppslutning. Dette kan tyde på at det er it-konsulentene som sliter mest. Men jeg har beskjeden empiri på dette, understreker Børresen.

De rundt 30 store og små selskapene som har fattet interesse for UFD-prosjektet, har sendt inn presentasjoner av sin virksomhet og anbefalinger av sine prosjektledere. UFD vil gå gjennom materialet, og plukke ut fire, fem kandidater som deltar med konkrete tilbud.

-- Så foretar vi en utvelgelse hvor vi tar hensyn til pris, erfaring med tilsvarende prosjekt og kompetanse, opplyser Børresen.

-- Forventer UFD gunstigere avtaler nå enn for et par år siden da it-konsulenter var en mangelvare?

-- Vi forventer i alle fall at vi skal få en god kontrakt, siden vi har en god konkurransesituasjon og flere gode tilbydere som alle kan gjøre jobben. For en oppdragsgiver er jo det en ønskesituasjon. Jeg tror neppe vi får noen dumping av priser, men forhåpentligvis mer for pengene.

Bare naturlig

Blant de 30 interessentene for departementets forespørsel finner vi Software Innovation (SI). Ikke tidligere akkurat kjent som en sentral aktør innen skole, utdanning og it.

-- Hva er det som gjør at dere er interessert i dette tilbudet?

-- Vi kommer sterkere og sterkere inn i offentlig sektor. Rett før sommeren fikk vi en omfattende kontrakt på sak- og arkivsystem for alle departementene. Å vise interesse for den type kontakt departementet her er på jakt er en naturlig utvidelse av det arbeidet vi gjør på dette feltet, mener Jan Kirkerud i SI.

-- Dere er ikke en eneste uvanlige aktøren på departementets tilbudsliste. Den usedvanlige interessen må jo også handle om dagens markedssituasjon og en viss desperasjon på konsulentmarkedet?

-- Jeg fastholder at dette er en naturlig del av vår utvidete aktivitet mot offentlig sektor, så får de andre interessentene svare for seg, sier Kirkerud.