Gigantkontrakt til EDB Ergogroup

Gigantkontrakt til EDB Ergogroup

Oslo kommune signerer gigantisk driftsavtale med EDB Ergogroup. Verdi: 287 millioner kroner.

Oslo kommune har valgt EDB ErgoGroup som leverandør til drift av sin sentrale it-plattform, felles applikasjoner og utstyr for sine virksomheter. Dermed kan EDB Ergo glede seg over å ha sikret en kontrakt i gigantklassen med en verdi på 287 millioner kroner.

Avtalen løper over 3 år med opsjoner på inntil ytterligere 3 år.

Skal levere basisdrift

EDB ErgoGroup skal ta ansvar for Oslo kommunes basisdrift, som omfatter drift av PC, skrivere, utstyr som smart-telefoner og IP-telefoni. Avtalen omfatter drift av basis programvare, drift av sentrale applikasjoner og servere, sikkerhetsløsninger og sonedrift for sikkerhet og integrasjonsløsninger for driften.

Kvalitet har vært et av de utslagsgivende kriteriene. For å sikre seg en god implementering og en stabil forvaltning, har kommunen blant annet vurdert opplegg for planlegging, gjennomføring, oppfølging og avrapportering for de foreslåtte løsninger. Også løsninger og metodikk for etablering, rådgivning, utvikling og drift har vært medvirkende til at EDB ErgoGroup ble valgt.

Effektiviserer driften

Gjennom avtalen går Oslo kommune fra åtte driftsleverandører til én. Dette gir en mer helhetlig og kostnadseffektiv drift.

- Gjennom avtalen forsterker og videreutvikler EDB ErgoGroup løsninger til offentlig sektor. Oslo kommune etablerer nå en løsning som sikrer oppdaterte plattformer for brukerne i kombinasjon med trygge sentrale it-løsninger. EDB ErgoGroup er glad for at vi har fått tillitt fra Oslo kommune og vil ta i bruk hele vårt leveranseapparat for å sikre gode leveranser til Oslo kommune, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB Ergogroup i en presseuttalelse.