Gir bort samarbeidsverktøy

Microsoft gjør seg lekker for myndighetene gjennom å gi bort programvare som gjør det enklere å dele teknisk informasjon.

Det er som ledd i initiativet Solutions Sharing Network at Microsoft deler ut gratis programvare til virksomheter i offentlig sektor. Målet er at statlige etater skal bli flinkere til å samarbeide og dele teknologiske erfaringer med hverandre, slik at utviklingskostnadene kan reduseres.

Microsoft tilbyr offentlige virksomheter alle de nødvendige programvareverktøyene helt kostnadsfritt, men overlater ansvaret for innholdet, drift og innkjøp av maskinvare til brukerne.

Ifølge Pete Hayes, europeisk sjef for offentlig sektor i Microsoft, har selskapet arbeidet med gratis-planene 18 måneder. Det er også gjennomført diverse pilotprosjekter. Men det er først nå programmet åpnes for alle virksomheter i målgruppen.

Hayes forteller at ideen ble unnfanget etter samtaler med en offentlig kunde i Sør-Afrika som hadde applikasjoner de ønsket å dele med myndigheter i andre land. Etter å ha snakket med representanter for offentlig sektor i andre land, fant Hayes ut at mange var interessert i å dele teknologi-kompetanse.

-- Vi tenkte at vi kunne bidre med en teknologiløsning på toppen av løsningen mange kunder allerede har, sa Hayes da Solutions Sharing Network ble presentert tirsdag.

Solutions Sharing Network arbeider på SharePoint Portal Server-programvare. Nettverket er et slags "community" hvor ideer, programkode, hvitbøker og skjermdumper kan deles med andre som har behov for tilsvarende teknologi.

Løsningen er tatt i bruk av et lokalt programvarekonsortium i Borough of Newham i London, som samarbeider med Belfast om å implementere et kundebehandlingssystem (CRM) i et dusin kommuner over hele Storbritannia.