Gir dekning, har makt

Bjørn Amundsen bestemmer mobildekningen og råder over hvilke mobilmerker og modeller som er tilgjengelige i telebutikkene. Han er den mektigste personen i det norske mobilmarkedet.

Onsdag skrev Computerworld om hvem som har mest makt i dagens mobil-Norge. Overraskende mange i mobilbransjen, særlig blant mobilleverandørene og kjedene, mener nemlig at Bjørn Amundsen har mer operativ makt enn for eksempel administrerende direktør Ingvild Myhre i Telenor Mobil.

Du har kanskje ikke hørt om Bjørn Amundsen, men dersom det er dårlig mobildekning et sted, blir han garantert spurt om å utbedre forholdene. Selv om han jobber i Telenor Mobil, sies han å være Netcoms dyreste mann. Dette har sammenheng med at Netcom til stadighet må bygge ut sitt nett der Amundsen og Telenor Mobil setter opp sine mange basestasjoner. Og Amundsen har gjort jobben sin særdeles bra. I dag har 98 prosent av Norges befolkning gsm-dekning fra Telenor.

Distribusjonssjef også

-- Det er nå et drøyt halvår siden jeg som dekningsdirektør ble spurt om jeg også ville påta meg jobben som distribusjonsdirektør i Telenor Mobil. Etter noen minutters tenkepause sa jeg ja. Sett med mine øyne var dette en ny og enorm utfordring som det ikke var mulig å si nei til. At jeg i tillegg var så heldig å få fortsette som dekningsdirektør var jeg glad for. Det ligger så mye av meg i denne rollen, at jeg unner ikke noen å ta over denne med meg pesende i bakgrunnen, sier Amundsen.

-- Hvordan trives du med å være utpekt til Norges mektigste mobilmann?

--  Jeg tror ikke at jeg har mest reell makt i Mobil-Norge. Husk at jeg også har sjefer. Personlig tror jeg at Telenor Mobil-direktør Ingvild Myhre har mest makt. Men uansett er jeg ydmyk for rangeringen i Computerworlds makturedning. Makt trenger ikke å være noe negativt. Jeg har makt i positiv forstand. Og den rollen er jeg veldig bevisst på, sier Amundsen.

Har 1.700 faghandlere

Distribusjonen til Telenor Mobil består i dag av  bortimot 1.700 faghandlere som er spredt over hele Norge. I tillegg kommer såkalte KBD-enheter (Kiosk Bensin og Dagligvare).

Bjørn Amundsen er kjent for omfattende geografikunnskaper. Som dekningsdirektør har han enkelte år hatt opptil 200 arbeidsdager ute i felten. Som distribusjonsdirektør legger han også turen innom forhandlerne og kjedene på sine mange ekspedisjoner i Norge. Han har god lokalkunnskap og er dessuten på fornavn med de fleste i mobilbransjen. 

-- Jeg blir aldri en direktør som skal sitte i sin høyborg i Oslo og se kundene an. Personlig tror jeg min styrke ligger i at jeg er kjent der ute på Nordvikmyra, Rebbenesøy, Svalbard eller Sørlandet for den saks skyld, sier Amundsen.

Kampen i butikkene

Han sier at 2002 ble et bra år. Så bra at Konkurransetilsynet stadig kom med nye tiltak mot Telenor Mobil for å hindre at deres markedsandel skulle opprettholdes:

-- Den siste endringen er at vi som eier eller operatør ikke kan nekte våre konkurrenter å selge sine abonnementer i våre butikker - dette gjelder dog ikke Telehuset. Det er klart at slike ting virker inn på konkurransen.

I praksis betyr dette at en kjede som Telering som tidligere kun solgte for Telenor Mobil, nå også vil selge for Telias operasjonelle virksomhet i Norge.  Amundsen presiserer at den reelle kampen om kundene står ute i butikkene. Han mener at mange glemmer dette når de snakker om mobilmarkedet.

-- Våre forhandlere og ikke minst konkurrenter skal merke at Telenor Mobil skal være enda mer synlig der ute. De viktige forhandlerne skal følges opp og støttes hele tiden. De som selger lite vil nok få mer telefonisk oppfølging, sier han.