Gir opp fremtidsteknologien

Gir opp fremtidsteknologien

Pioneren på bladteknologi gir opp. Det er først og fremst redselen for Dell som får RLX til konsentrere seg om programvare.
RLX Technologies, bedriften som egenhendig definerte datamaskinblader, gir opp å produsere maskiner for å videreutvikle sin administrasjonsprogramvare Control Tower.

Beslutningen kommer overraskende. RLX bladteknologi er helt på høyden i forhold til konkurrentene. Amerikanske kunder er skuffet all den stund RLX lanserte sin sjette generasjon datamaskinblad i slutten av november.

Snur hovedkortet

Datamaskinblad kommer mer og mer til å bli fremtidens teknologi for sentrale tjenestemaskiner. Ved å snu hovedkortet fra vannrett til loddrett stilling oppnås en rekke fordeler.

De loddrette datamaskinbladene kan pakkes tettere. Typisk ti maskinblad deler ett kabinett. Vannrette maskiner har hatt hvert sitt kabinett.

Med felles tilkobling spares det nettverks- og strømkabler. Med felles tilkobling fordeles fellesressurser i bakre halvdel av kabinettet. Strømforsyning, vifter og nettverkssvitsjer er typiske felles ressurser.

De store it-produsentene kappes om å ha det beste tilbudet. IBM prøver å dominere ved å tilby teknologien for sitt maskinbladkabinett til konkurrenter i samarbeid med Intel.

Som det er i øyeblikket, kan ikke et maskinblad fra IBM benyttes i bladkabinettet til eksempelvis Fujitsu-Siemens. Selv om mange av komponentene i maskinblad er de samme, selv om selve bladene ligner på hverandre, er realiseringen forskjellig til tross for at bladene benytter identiske prosessorer fra Intel.

Kostnadsfordel

Det er konkurransen fra Dell, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard, IBM og eventuelt Sun som får RLX til å gi opp. De fire første benytter Intel i sine maskinblad. IBM og Sun benytter egne prosessorer som et spennende alternativ.

-- Maskinbladmarkedet er blitt overfylt, hvilket de store spillerne drar nytte av. Kostnadsfordelen ved store volumer kan ikke et lite firma oppnå, sier Scott Farrand, programvaredirektør i RLX Technologies.

RLX vil oppfylle alle sine orderer og stå ved alle sine forpliktelser overfor sine kunder, for RLX ønsker fortsatt å bli ansett som en seriøs deltager på datamaskinteknologi.

Ved å konsentrere seg om sin administrasjonsprogramvare Control Tower, håper RLX at denne også vil være interessant for konkurrentenes datamaskinblad.

-- Det er typisk at etter hvert som markedet modner, må de første fornye seg, forklarer Scott Farrand.

Det var i 2001 at lanserte RLX sin første maskinblad. IBM fulgte på med å benytte bladene til RLX. I 2002 fulgte Compaq og Hewlett-Packard opp, mens Dell gjorde et halvhjertet forsøk med sin maskinbøker, før Dell kom med en bra løsning i november.