Gir seg ikke med elektronisk ID

Gir seg ikke med elektronisk ID

Fornyingsdepartementet bevilger 20 millioner kroner til utviklingen av en felles eID for offentlig sektor.

I fjor ble den offentlige Sikkerhetsportalen forkastet. Regjeringen greide ikke å bli enige med aktørene om hvordan tjenesten skulle prises. Resultatet ble at brukerne som logger seg på offentlige tjenester, for eksempel via Minside, nå må benytte pinkoder for å få tilgang.

- Vi må bli kvitt brukernavn- og passordkaoset som møter brukere av offentlige tjenester. Regjeringen intensiverer nå arbeidet med å få på plass en felles elektronisk ID-løsning for offentlig sektor, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Regjeringen bevilger nå 20 millioner kroner for å få dette til.

En forutsetning

- En felles eID-løsning er en forutsetning for å få fart på det elektroniske tjenestetilbudet i offentlig sektor. Det vil også bedre rammene for elektronisk handel og gjøre samhandlingen på Internett tryggere, sier Grande Røys.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet er i ferd med å sluttføre en ny strategi for bruk av elektronisk ID og signatur med og i offentlig sektor. Dette strategiforslaget skal ifølge pressemeldingen ses i sammenheng med Justisdepartementets forslag om et nytt nasjonalt ID-kort. Strategien skal være på plass høsten 2007, og bevilgingen regjeringen foreslår vil bli anvendt til oppfølging av strategien.

- En infrastruktur for elektronisk ID og signatur er avgjørende for videreutvikling og utvidelse av tjenestetilbudet i innbyggerportalen Minside og bedriftsportalen Altinn. Den vil gjøre det mulig å tilby funksjonaliteter som tilgang til personsensitiv informasjon, signering av vedtak og inngåelse av avtaler på nett, skriver FAD i pressemeldingen.

LES ALT OM IT-BRANSJEN I ÅRETS BUDSJETT HER: Alt om statsbudsjettet