Gir virus-hjelp på stedet

Norman og Siemens Business Services tilbyr øyeblikkelig hjelp for bedrifter som har hatt sikkerhetsuhell.
Norman og Siemens lanserte mandag et tilbud om å inngå tjenesteavtale, eller Service Level Agreement (SLA), overfor alle kunder som benytter Normans sikkerhetsprodukter. Avtalen innebærer at bedrifter får garantier for at kvalifisert personell vil hjelpe dersom it-løsninger blir utsatt for virus eller andre sikkerhetsangrep.

Det er Siemens Business Services landsdekkende organisasjon som gjør at tilbudet er gyldig de fleste steder i Norge. Inludert i opplegget er tilbud om sentral overvåking av sikkerhetsinstallasjoner, konsulentbistand og på-stedet service med responstidsgaranti.

Ifølge IKT Norge er 55% av alle maskiner som er inne til reparasjon rammet av virus og ormer. En undersøkelse fra IDC viser at over 80% av alle bedrifter er blitt rammet av virus eller ormer i 2002.

Norman skal være den første antivirusaktøren på det norske markedet som kan tilby SLA-tjenester basert på-stedet serviceapparat. Over tjue teknikere fra Siemens Business Services har gjennomgått kurs som omfatter alt fra implementering, konfigurasjon, feilretting og virushåndtering på alle plattformer hvor Norman tilbyr sine produkter.