Girer opp mot 100.000 kunder

Girer opp mot 100.000 kunder

Nextgentel gir fra og med i dag, og inntil selskapet når 100.000 linjer i drift, fri etablering av de vanligste bredbåndsproduktene til nye privatkunder.
Bestilles bredbåndstelefoni samtidig, vil NextGenTel spandere etableringen av denne også, skriver selskapet i en pressemelding.

- Bredbåndsmarkedet vokser kraftig, og som den klart nest største aktøren målt i antall linjer nærmer Nextgentel seg nå 100.000 linjer i drift. For å feire dette, starter vi i dag en kampanje hvor nye privatkunder får fri etablering. Kampanjen vil pågå inntil vi passerer 100.000 linjer, sier markedsdirektør Morten Ågnes i Nextgentel.

Selskapet passerte 92.350 linjer ved utgangen av november.

- Benytter man seg av tilbudet om å etablere NextPhone bredbåndstelefoni i samme bestillingen, får man også denne etableringen til en verdi av 498 kroner uten tillegg i prisen, sier han.