Gjennombrudd for Nera i Asia

Satelittkommunikasjonselskapet Nera har fått en stor avtale med et asiatisk selskap for levering av bredbåndskommunikasjon via satelitt. Avtalen er verdt 125 millioner kroner.

Nera Broadband Satellit AS har inngått en avtale med den thailandske bredbåndsleverandøren Shin Satellite. Det norske selskapet omtaler avtalen som en milepæl i prosjektet som skal tilby lavkostnads bredbåndstjenester via satellitt i de største landene i Asia.

Avtalen innebærer leveranser av 18 såkalte gatewayer som er nødvendig for å betjene kundene på satellittsystemet. Verdien på kontrakten er 16,6 millioner dollar, tilsvarende 125 millioner kroner.

Nera har også tidligere levert gatewayer som er i funksjon og betjener Shin Satellites kunder i Malaysia, Thailand og India. Med den nye leveransen vil selskapet bruke dette året på å innstallere og teste systemet mot en ny satellitt som kalles iPSTAR. I 2004 regner Nera med at det nye systemet er i drift. De vil da kunne tilby sine løsninger til ytterligere ti land i Asia. 

iPSTAR-systemet vil kunne leverer hastigheter på 4 og 10 Megabit per sekund til en langt lavere kosnad enn dagens teknologier har mulighet for.