Gjesper til SCO

Gjesper til SCO

73 prosent av alle Linux-utviklere tror SCO har lite eller ingenting å fare med.
Linux-utviklere føler seg ikke spesielt truet av SCO. I en undersøkelse i regi av Evans Data Group i februar oppga 73 prosent av de 400 deltagerne at de overhodet ikke har tro på at SCO har noe å fare med. 18 prosent hadde ikke noen formening om spørsmålet, mens åtte prosent mente det godt kan tenkes at selskapet kan få medhold.

Resultatet støttes av en tidligere undersøkelse utført blant amerikanske it-sjefer av Credit Suisse First Boston. Her kommer det frem at 84 prosent fortsetter sine Linux-planer uforstyrret av SCO.