Gjør deg selv attraktiv til drømmejobben

Søknaden vil alltid være det første av utvalgsinstrumentene som blir benyttet i en ansettelsesprosess. Ved hjelp av søknaden får arbeidsgiverne/rekrutteringsfirmaene ofte raskt et bilde av hvilke søkere som åpenbart ikke kvalifiserer til stillingen.
Jan Kristensen i Poolia forteller at for ham synes det som om de aller fleste tror at en cv kun er en kort oppramsing av hvilke bedrifter man har vært ansatt i. Men for ham som skal ansette er hovedhensikten med en cv å få informasjon om hvilke kompetanseområder man har tilegnet seg.

Ikke minst bør innholdet i cv-en tilpassses stillingsannonsen man har søkt på. Her er Kristensens råd og tips til søknadsprosessen og hva hans firma legger vekt på når de skal velge ut folk:

Lag en god cv

Studer stillingsannonsen nøye, les stillingsbeskrivelser hvis dette finnes, sjekk selskapet på web ) hent inn informasjon som er relevant for stillingen, ring gjerne rekrutteringsselskapet på forhånd for å undersøke hva dette gjelder. Feilen mange gjør etter de har ringt ) og tilsynelatende funnet ut at dette er interessant - er at søknaden og cv-en fortsatt ikke er endret i henhold til den stillingen de søker.

En annen viktig detalj er rettskriving/disposisjon av cv og søknad. I dag finnes det mye selvkomponert ) og det er vanlig med skrivefeil.

Direkte og indirekte gir søknaden mange former for informasjon om søkeren. I en egenhendig skrevet søknad (i motsetning til et søknadsskjema) vil søkeren presentere seg selv ved de opplysninger som gis. Den vil vise i hvilken grad han/hun har oppfattet hva som er relevant for stillingen.

Edruelig kreativitet

Hvis det ikke er samsvar mellom de krav som er stilt og søkerens kvalifikasjoner, må en forvente en forklaring på hvorfor han/hun likevel søker. Argumentasjon rundt hva søkerene mener de har som kompenserer for eventuelt manglende kvalifikasjoner, kan gi en ny innfallsvinkel for å vurdere en søker til en stilling.

Søknaden viser til dels personens evne til å prioritere. Søknaden er søkerens måte å tiltrekke seg oppmerksomhet på, og raskt få den som rekrutterer til å oppfatte at han/hun har kvalifikasjoner som er interessante. Sekvensene i presentasjonen er derfor viktig.

-- Vi maner ikke til den lange 8norsk8-stilen, men mer til å bruke litt edruelig kreativitet i forbindelse med utformingen, slik at denne blir så tiltrekkende som mulig, sier Kristensen.

Han peker også på at evne til å ordlegge seg, og ikke minst presentere en "pen" søknad, vil virke inn på førsteinntrykket.

Stagnasjon eller progresjon

Kristen forteller at de i vurderingen av søkere blant annet prøver å sile ut de menneskene som alltid synes å tro at gresset alltid er grønnere på den andre siden av gjerdet, altså folk som synes å være på rastløs leting etter nye utfordringer. Samtidig er de oppmerskomme på at folk også er forskjellige.

Noe er mer analytiske anlagt og la allerede på ungdomsskolen planer for sine yrkesvalg. De mer intuitive tenkere, som Kristensen betegner motstykke, er på sin side svært ofte ubesluttsomme med hensyn til yrkesvalget, selv etter å ha søkt veiledning.

Ifølge Kristensen kan samme forhold gjøre seg gjeldende ved valg av et yrke. En skiftning mellom til dels svært ulike typer stillinger i de første årene etter endt utdanning kan derved bety at personen, med sin intuitive tenkning, ennå reelt er på leting og i ferd med å finne frem.

Hvis det nettopp er en person med evne til intuitiv, innovativ tenkning virksomheten søker, ville det være dumt med stereotype oppfatninger av hva søkerens yrkesadferd indikerer.

Rastløs eller erfaringsbredde

Det er også viktig å skille mellom de personer som etter utdanning søker størst mulig erfaringsbredde før de slår seg til ro i den type stilling de hele tiden har tatt sikte på, og de som målløst håper at det nye alltid vil være bedre enn det gamle.

Det er i realiteten positivt, og ganske alminnelig trekk at unge personer med høy utdanning skifter stilling med et par års mellomrom i de første årene etter avsluttet eksamen, for på den måten å få både erfaring og større klarhet i hva de egentlig ønsker å arbeide med.