- Gjør it-utdanning mer attraktivt

Accenture-sjef Nils Øveraas stemmer i harmoni med blåskjorta og det gule slipset. Øveraas har dagens valgintervjustafettetappe.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Utdanning. Vi må sikre kvaliteten på it-utdanningen i Norge og bidra til å øke attraktiviteten til fagområdet. Når det gjelder forskning, må vi få et tettere samarbeid mellom næringslivet og offentlig og privat sektor. I tillegg bør norske forskere bidra aktivt mer i EUs rammeprogrammer.

- Vi må få en ytterligere forenkling i offentlig sektor og videreføre samordningen mellom etatene. En enklere brukeropplevelse henger sammen med samarbeid på tvers av de regionale strukturene, uten at det nødvendigvis betyr sammenslåing av kommuner.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

-- Nei, det er ikke avgjørende for oss hvem som styrer. Men vår jobb er å bidra til økt konkurranse i privat og offentlig sektor, og derfor er en stabil økonomisk politikk viktig.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Nå finnes det jo ikke spesielle rammevilkår for it-selskaper. Men det er bra at det er høy grad av konsensus om den økonomiske politikken.

- Det er ingen med it-bakgrunn blant de folkevalgte. Jeg er derfor utsikker på om de har god nok forståelse for vår bransje. Ellers har jeg tro på "clustere" der små, nye selskaper år drahjelp av større selskaper.

- Trenger landet en it-minister, og hvem hadde i så fall vært ideell i jobben?

- Nei, vi trenger ikke en egen it-minister, men det er bra å ha en som ser på hvilke muligheter teknologien gir.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Det blir nok blågult.