Gjør karriere innen stormaskin

Gjør karriere innen stormaskin

DND: Vet studenter nok om stormaskin?

Av Emine Yarar, EDB Ergogroup og styreleder i Faggruppen Stormaskin

Karrierevalg har noe med ambisjoner, ønsker og muligheter vi har for fremtiden. For en karriere innen IT er det viktig å undersøke på hvilke muligheter vi har. De fleste studenter følger studieplanen de får på utdanningsinstitusjonene og søker jobb ut fra det de lærer seg i løpet av disse tre årene. Selv om de står fritt til å velge og kombinere ulike fag i løpet av disse årene er ikke alle mulighetene der.

I dag kjenner vi ingen utdanningsinstitusjoner som underviser i stormaskinplattformen. De fleste studiene innen IT-fag er basert på Java, .Net og andre nye programmeringsspråk. Til tross for at stormaskin er samfunnskritisk velger ingen utdanningsinstitusjoner å undervise i CICS, COBOL eller lignende språk som brukes for å programmere mot en stormaskin. Er det fordi det ikke er populært?

Eller er det fordi det ikke anses som viktig å ha stormaskiner lenger? Vi vet med sikkerhet at gjennomsnittlige stormaskinutviklere nærmer seg pensjonsalder med stormskritt. Hva vil skje med de virksomhetskritiske systemene? Blir disse jobbene outsourcet til India?

Stormaskin er for de fleste død eller de vet ikke at det engang eksisterer stormaskin. I Norge brukes stormaskin i de mest kritiske forretningssystemer som Nav, Skattedirektoratet og banker, for å nevne noen. Vi har utviklere og folk som jobber aktivt med stormaskinsystemene. Stormaskin er ikke lenger en grønn skjerm, men har blitt mer brukervennlig takket være nye utviklingsverktøy basert på Eclipse. Den er heller ikke fysisk større enn et kjøleskap.

Kunnskap

Men hva vet studenter egentlig om stormaskin. Ingen ting?

Stormaskin har vært spådd døende men tydeligvis lever den fortsatt og når stormaskinutviklere har pensjonert seg vil det være et stort gap og etterspørsel etter ny arbeidskraft. Den nye arbeidskraften må skapes gjennom utdanningsinstitusjoner der unge folk befinner seg.

En undersøkelse gjort av faggruppen Stormaskin har fokusert på om det er jobber for unge folk som kan tenke seg å jobbe i et stormaskinmiljø. Et resultat av undersøkelsen har vist at behovet for nyutdannede studenter er til stede.

Arbeidsmarkedet har behov for rekruttering på alle områder og vi må utdanne studenter der det er behov. En student bør nødvendigvis ikke bli kun en Cobol-utvikler, men bør vite at det fortsatt finnes stormaskin i Norge og ellers omkring i verden og eksekverer Cobol-linjer.

Så vurderer du en karriere innen IT? Vurder stormaskin.

Følg Emine på Twitter: @emine2777