Gjør tjenester av applikasjoner

Gjør tjenester av applikasjoner

Enklere administrasjon og datakraft etter behov målet med å virtualisere infrastrukturen. Nå skal også applikasjonene til pers.
I alle fall dersom Softricity og distributøren Commaxx får det som de vil. Mens mange fortsatt ikke er helt med på grid-tankegangen, har gjort sine erfaringer med VMware eller strømlinjeformet lagringen, kommer tilbudet om virtualisering av applikasjonene.

Applikasjoner er arbeidskrevende for it-avdelingene. Først skal de testes ut skikkelig for å sikre at de kan kjøre i bedriftens eksisterende miljø uten å "krangle". Så skal de installeres. Det kan skje ved hjelp av verktøy som distribuerer dem i nettverk, eller du må ta den tunge jobben og installere på hver enkelt klient manuelt.

Og når programmene først befinner seg på klienten; enten det er en fysisk pc eller en virtuell sådan drevet av en terminalserver, så skal det administreres. Selv om du ikke tillater brukerne å endre en tøddel, så er ikke klientene fri for friseringsbehov fra tid til annen.

Pakker ned

Dette mener Softricity de kan gjøre noe med ved å virtualisere selve applikasjonene. Kort forklart går det ut på at de pakker sammen programmet og alt det krever av ressurser til et eget filformat. Den innpakkede applikasjonen overføres til klienten enten av administrator, eller brukeren kan hente den som en tjeneste.

Et eksempel kan være på sin plass. Du tar altså frem cd-en med programmet du vil installere. Så kjører du installeringen mens Softricitys Systemguard følger med. Deretter overtar Sequencing station som sørger for at alle komponenter inkludert filer, registeroppføringer (registry entries), systemvariabler og det programmet trenger, blir pakket ned.

Resultatet blir tre filer som plasseres på en Softgrid server. Disse kan så distribueres til brukerne, enten i sin helhet eller slik at applikasjonen lastes ned ved bruk. Poenget er at når applikasjonen kjører på en klient, så kjører den inne i sitt eget miljø, og kan ikke gjøre noe med systemet den kjører på. Den har med seg fonter og COM-objekter og de ressursene den trenger selv.

Den kan ikke modifisere registeret eller overskrive dll-er. Men for å fungere fornuftig, kan det selvsagt lese de nødvendige systemdata og jobbe med datafiler som dokumenter på vanlig måte. Dette får Softgrid til uten å endre kildekoden, noe som i de fleste tilfeller ville vært lisensbrudd.

Citrix og VMware

Softgrid er integrert med Active Directory, slik at brukerrettigheter og og andre administrative oppgaver blir håndtert som for vanlige programmer. Når brukeren får tilgang vil Softgrid levere så mye kode som skal til for at programmet kjører. De forskjellige komponentene blir skyflet mellom minne og disk etter programmets behov.

Det skal faktisk være mulig å begynne å bruke et program før det er ferdig lastet ned. Men brukeren kan også ha hele programmet liggende på sin pc, for eksempel. Det skal være mulig å jobbe selv om du ikke er pålogget noe nett.

Softgrid kjører ifølge Softricity utmerket sammen med VMware. De trekker blant annet frem at der hvor du kjører flere versjoner av en applikasjon, så vil du med VMware opprette en server per versjon. Med Softgrid kan du kjøre alle versjonene på én server, også forskjellige Java VM-er.

Foruten å kjøre på Windows-klienter, kjører Softgrid på Citrix terminalservere. Ifølge Softricity løser det problemer med konflikter mellom applikasjoner og gir muligheter for server-konsolidering.