Gjør trådløst bredbånd rimeligere

Gjør trådløst bredbånd rimeligere

CEBIT: Standardisering, store volumer og støtte fra Intel skal få ned prisen på utstyr som følger trådløs-standarden IEEE 802.16, også kalt Wimax.
CEBIT: I utgangspunktet skulle en tro at det er en god idé å bygge trådløst bredbånd på steder der kabelbaserte løsninger ikke er tilgjengelig. Med radioteknologi kan store områder gis bredbånd uten at det er nødvendig å grave en eneste grøft.

Men trådløs fastaksess er aldri blitt noen suksess. Dyrt utstyr og datafolk uten radiokompetanse har mange steder gitt kostbare og halvgode løsninger. Hverken produsentene av utstyr eller operatører som leverer trådløst bredbånd, klarer å tjene penger.

Unntaket er utstyrsprodusenten Alvarion som har omtrent 40 prosent av FWA-markedet (Fixed Wireless Access). Alvarion tror nå tror at Wimax-standarden kan gi produsentene av i FWA-utstyr en ny vår og bredbåndskundene rimeligere tjenester.

Ligner WiFi

-- Teknologisk sett representerer ikke Wimax så mye nytt i forhold til det vi og de andre produsentene har gjort tidligere. Det nye er at standardisering og nye brikker fra Intel fører til at volumet kommer til å øke drastisk. Det gir lavere priser, sier Zohar Gil, produktsjef i Alvarion.

Israelske Alvarion samarbeider tett med blant andre norske Nera og regnes som klar markedsleder innen trådløs bredbåndsaksess. Selskapet hevder at 20 prosent av verdens potensielle bredbåndskunder med fordel kan bruke trådløs aksess som alternativ til kabel-tv eller dsl.

I realiteten er trådløs-andelen mindre ti prosent, noe som er godt under det analytikerne har forventet. Nå er håpet at Wimax skal gjøre trådløst bredbånd regningssvarende for flere.

Wimax er en bransjeorganisasjon som er etablert for å sertifisere og sikre samvirke mellom utstyr fra ulike produsenter. Organisasjonen spiller samme rolle som Wifi gjør for 802.11-utstyr (wlan), men med standardene IEEE 802.16a og ETSI Hiperman som grunnlag for sertifisering.

Mens WiFi sertifiserer utstyr for lokalnett (LAN), gjør Wimax det samme for MAN-utstyr (Metropolitan Area Network).

Intel

Alvarions Breezemax-serie, som kommer på markedet til høsten, selges som Wimax-utstyr. Men Gil er nøye med å understreke at Wimax-sertifiserte løsninger ikke kommer før et godt stykke ut i 2005. Først da kan basestasjoner og utstyret som står ute hos kundene komme fra to forskjellige leverandører.

Neste år kommer Intel med en egen Wimax-brikke. Verdens største brikkeprodusent snakker også om at Wimax vil bli en integrert del av Intel-prosessorene, på samme måte som Wifi inngår i Centrino-brikkene.

På lengre sikt kan Wimax inngå i 4G-mobilnett og brukes i bærbare terminaler. I dag er målgruppen terminaler som står i ro og som har tilgang på strøm. Utfordringen er å få ned effektforbruket.

-- Wimax-utstyr har lang rekkevidde og bruker derfor mye strøm. Det problemet har vi ikke noen løsning på i dag, sier Zohar Gil.